A magyar áldozatvédelem hiányosságai különböző perspektívákból

Orosz Bernadett

Kóródiné Juhász Erzsébet szervezésében került sor egy, a közügy érdekében megtartott rendezvényre, melynek célja a családon belüli, illetve nők, gyermekek elleni erőszak prevenciója, és minden olyan, ezzel kapcsolatos téma, ami rendszerszintű problémára hívja fel a figyelmet. Nézeteiket többen, ki-ki a maga szemszögéből osztotta meg, egy dologban azonban kétségkívül mindannyian egyetértettek: a jogrendszer hiányosságokat mutat.

Az eseményen Orosz Bernadett is részt vett, aki úgy gondolja, a demokrácia fogalma csak elméletben létezik.

Ilyesmi egyszerűen nincs, ugyanúgy csak valami homályos mese, mint a Mikulás vagy a tündérek. Egyetlen dolog létezik az emberek bármiféle közösségében, ez pedig a hatalmi viszonyok hierarchiája. Vagy egyszerűbben: a hűbéri lánc

 

– mondta.

Hozzátette, ezt a gyerekek megtanulják az általános iskolában, amikor a középkorról van szó, nincs is benne semmi különös, azonban épp azt az apróságot felejti el mindenki, hogy ez a legkevésbé sem ért véget az újkor, illetve a legújabb kor fogalmával.

Ma is pontosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a feudalizmusban, csak most már nem kizárólag a föld a hatalom alapja, hanem a tőke, a pénz. Egyébként nem változott semmi. És persze ez nem valami ostoba marxista szöveg, ez a meztelen valóság. Akinek hatalma van, uralkodik azokon, akiknek nincs

 

– vélekedett.  

Napra pontosan egy évvel azután, hogy majdnem agyonverték, folytatódik a per Orosz Bernadett ellen

Hétfőn megkezdődött az a becsületsértési per, amely azért indult Orosz Bernadett ellen, mert a brutálisan összevert hatgyermekes miskolci anyuka egy Facebook-posztjában megnevezte a támadóját. További tanulságokkal szolgál az Orosz Bernadett elleni támadás története.

Orosz Bernadett szerint akinek van valamennyi hatalma, elvár bizonyos szolgáltatásokat azoktól, akiknek nála kevesebb jutott, ezért cserébe pedig – fogalmazott – merően önző indokból a saját hatalma megtartása érdekében ő is bizonyos szolgáltatásokat biztosít a hűbéreseinek. Kitért továbbá arra is, miszerint majdnem mindenkinek van hűbérura, akihez éppen úgy viszonyul, mint saját hűbéresei őhozzá.

Próbálja meg ezt bárki tagadni, aki látott már például céget belülről, a politikai pártokról nem is beszélve! Így működik az egész világ, és benne minden kisebb struktúra. Másképpen hogyan is uralkodhatnának a nagy hatalmú kevesek a gyenge tömegeken?

 

– tette fel a kérdést.

Kitért arra is, minél magasabb a társadalom civilizációs szintje, annál hatékonyabban kellene fellépnie, és már a bűnmegelőzés szakaszában cselekedni a veszélyeztető folyamatokkal szemben. Úgy véli,

egy magasan civilizált társadalomban a bűncselekmények elkövetőivel szemben a rágalmazást és a becsületsértést kivéve hivatalból üldözendőnek kellene lennie minden bűncselekménynek.

A jogalkotóknak mindenféle politikai motivációt mellőzendően, a teljesen tiszta bűnügyi statisztikákat kellene ismerniük, mert ez világítana rá azokra a társadalmi problémákra, negatív folyamatokra, amikkel szemben valóban és tényleges, jogalkotói munkával a társadalom védelme érdekében akár azonnali döntéseket tudnának hozni

 

– javasolta.

Úgy vélekedett, az azonnali vagy elsődleges intézkedésekkel a bűncselekmények elkövetői által okozott sérelmet a sértettek szemszögéből kellene megközelíteni, őt a vele szemben elkövetett bűncselekmény értelmében minden esetben sérült személyként értelmezni. Hiszen aki sérültté vált, elveszítette az egészséges fizikai vagy lelki állapotának egy részét.

Vissza kellene állítani az egyensúlyt támogatást nyújtva a sértetteknek, miszerint a hatóság úgy jár el helyettük, hogy hivatalból átveszi a büntetőeljárás megindításának jogát, hiszen azt kell feltételeznie, a sértett annak képességére való jogának gyakorlásában korlátozott lett. Az elkövetők a tényleges törvényi hatalommal szemben fogják érezni és felfogni, hogy cselekményük miatt nem marad el a felelősségre vonás

 

– fogalmazott.

Továbbá, ha nincsenek valós, hivatalból üldözendő bűncselekmények ellen indult büntetőeljárások, a jogalkotók sem láthatják a reális bűnügyi statisztikákat, így pedig nem tudnak a társadalomra veszélyes cselekményekkel szemben érdemben védelmet szolgáló döntéseket hozni.

A bűnügyi statisztikáktól a mindenkori állami vezetőknek nem lehet és nem szabad félnie. A valós, megismert bűncselekményekre lehet valós és társadalmat védelmező, építő jogalkotói döntéseket, fejlesztéseket hozni. Minél mélyebb a probléma, minél jobban elpalástolt, annál nagyobb kárt okoz a társadalomnak

 

– mondta.

A jogalkotónak olyan reformot kell végrehajtani – összegezte –, amellyel a sértettek védelmét helyezi előre, az elkövetőnek pedig számolnia kell azzal a hátránnyal, hogy a cselekménye által okozott mindennemű felelősség őt terheli.

Az eseményen részt vett Szekeres Kornél rendőrőrnagy, iskolai bűnmegelőzési tanácsadó is, aki szerint a rendőrség részéről fontos terület a prevenció, s az iskolákban tartott előadásoknak kettős célja van: sem áldozattá, sem pedig elkövető ne váljon senki! Hozzátette, lényeges a jelzés is – akár a rendőrség, akár más hatóság felé – annak érdekében, hogy arra hatékonyan lehessen rendőri szinten reagálni.

A Jobbik Ifjúsági Tagozatának országos elnöke, Keresztesy Gergő a fiatalok szemszögéből tudja megközelíteni a kérdést, s úgy véli, ameddig a joggyakorlatban, illetve a törvényhozásban nem történik gyökeres változás, vagy annak nem áll fenn a lehetősége, addig azokat a szempontokat kell megvizsgálni, amelyeket magunktól is meg tudunk tenni az ügy érdekében.

 A mai napig gyerekcipőben jár országos szinten a prevenció kérdése. Nélkülözhetetlen továbbá, hogy ebben a kérdésben ideje minél több férfinak is megszólalnia, hiszen első körben a társadalmi szemléletmódot kell megváltoztatni

 

– vélekedett Keresztesy.

Hozzátette, ifjúsági szervezetük egy olyan projekten dolgozik, amellyel egyesület létrehozását tűzték ki célul, melyben

többségében fiatal egyetemisták emelnék fel minél szélesebb körben a hangjukat a nők elleni és a családon belüli erőszak kérdésében.

Balázs Bettina, a Jobbik Család- és Nőügyi Kabinetének tagja úgy véli, a kormányzati kommunikáció azt sugallja, Magyarországon minden rendben van, nincs szükség a jogszabályok módosítására.

Ezzel nem tudunk egyetérteni, hiszen rendszerszintű problémáról van szó.  Fontosnak tartjuk, hogy a büntetési tételek szigorítása és a jelzőrendszer fejlesztése mellett a prevencióra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk

 

– vélekedett.

A rendezvényen Pintér Marianna is kifejtette nézetét. A 11 éve emberjogi aktivistaként tevékenykedő nő lesújtónak tartja azt, hogy még ma is több joga van a bántalmazónak a bántalmazottnál.

Keményfi Tímea, az LMP országos politikai tanács elnöki tagja szerint az edukáció a legfontosabb. Kellner Katalin, szintén LMP-s képviselő pedig úgy véli,

a politikusok azok, akik a legtöbbet tehetik a bántalmazottak érdekében, ezért felkérte őket, hogy álljanak ki a bántalmazottakért, hiszen csak így lehet előrébb jutni.

Á. András nyugdíjas a következőket mondta:

Arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy 80 évesen, járókerettel is lehet érdeket védeni, ezért szólok minden nyugdíjas társamhoz, hogy igenis lépjenek fel, szólok azokhoz a fiatalokhoz, akik ott voltak az utcán október 23-án hatalmas tömegben, nagyszerűen, hogy gondoljanak a szüleikre, édesanyjukra.

Hozzátette, Orosz Bernadett egyik legnagyobb érdeme, hogy másokért is fel tud lépni, ők pedig ezt várják el a politikusoktól is.