Merkel nem büntetné pénzmegvonással, ha valaki szembe megy az EU-val

Nem akar fenyegetni.

Arra a kérdésre, ésszerű megoldásnak tartja-e, hogy a közösség alkalmazza egyetlen nyomásgyakorlási eszközét, a fejlesztési támogatások csökkentését a menekültek szétosztásáról hozott döntéssel szembeforduló Magyarországgal, vagy Lengyelországgal szemben, ahol az igazságszolgáltatást és a médiát érintő kormányzati törekvések nem illeszkednek a római nyilatkozatban is hangsúlyozott jogállamisághoz, Angela Merkel azt mondta: először a "lényegről" kell tárgyalni a tagországokkal, és ezt a feladatot az Európai Bizottság végzi el. Utána a többi tagországnak is állást kell foglalnia.

Németország álláspontjáról szólva kiemelte:

"nem tartom nagyon jónak, hogy egyszerűen pénzre váltsuk az aggodalmat okozó fejleményeket, és fenyegetni sem szeretnék".

Mint mondta, "a fenyegetés nem helyes, a jogállamiság és a szabadság pedig olyan érték, amelynek tisztelete az uniós tagság feltétele, éppen ezért beszélnünk erről (a tagjelölt) Törökországgal, és Lengyelországgal is tárgyalni kell, ha vannak értékelések, amelyek szerint nem válaszolták meg kielégítően és átláthatóan" a jogállamiságra vonatkozó kérdéseket.

Arra a kérdésre, hogy mindennek alapján valóban nem akarja az uniós támogatásokat nyomásgyakorlási eszközként használni, Angela Merkel azt mondta, hogy "ebben az interjúban nem szeretnék fenyegetni, hanem tenni szeretnék azért, hogy a jogállamiságot az elvárásainknak megfelelően betartsák mindenütt Európában".

Nagyobb hangsúly a védelemre

A német kancellár a többi között arról is beszélt, hogy az EU-nak bizonyos területeken az eddiginél többet kell tennie, mindenekelőtt a külső határok védelmében, a védelmi képességek fejlesztésében és a biztonság erősítésében. Más területeken viszont végig kell gondolni, hogy miként lehet több lehetőséget adni a tagállamok és régiók "önállóságának és kreativitásának" kibontakoztatására, és hogyan lehet jobban érvényesíteni a szubszidiaritás - az ügyekhez közeli döntéshozatal - elvét.

A közösségi szint helyett a tagországi és regionális szint erősítésével nagyobb teret lehet biztosítani "a fiatalabb tagállamoknak" erősségeik érvényesítésére, fejlesztésére - mondta Angela Merkel. Aláhúzta: a német egység megvalósítása rámutatott arra, hogy a fejlettségi különbségek kiegyenlítése igen hosszú folyamat.

Az EU jövőjéről szólva kiemelte, hogy elsősorban a szabad mozgás alapszabadságát kell megőrizni, fejleszteni kell a közösség védelmi képességeit és gondoskodni kell a jólét és a szociális biztonság erősítéséről. A közös uniós hadsereg felállításának gondolatáról szólva aláhúzta, hogy olyan területekre érdemes összepontosítani, ahol "egyszerűen és gyorsan" lehet eredményeket elérni. Ilyen terület lehet például a hadiipari beszerzések összehangolása - mondta.