Balczó Zoltán: Az Elvi Nyilatkozatot a mindennapi tevékenységünk fogja hitelesíteni

Balczó Zoltán: Az Elvi Nyilatkozatot a mindennapi tevékenységünk fogja hitelesíteni

Interjú a Jobbik Alapító Nyilatkozatának szerzőjével. 

A Jobbik „megkoronázva” a népártosodási folyamatot, egy olyan Elvi Nyilatkozatot adott ki, amely deklarálja az ellenzéki párt nemzeti, keresztény, polgári irányvonalát, és amelynek mentén határozzák meg a politikát, és készülnek a 2022-es országyűlési választásokra. Balczó Zoltán, a Jobbik egyik alapítója beszélt lapunknak a nyilatkozat jelentőségéről. Interjú.

 

Az Elvi Nyilatkozat megfogalmazására azért volt szükség, mert valóban lezárult a Jobbik néppártosodása?

Az Elvi Nyilatkozat olyan módon zárja le a néppártosodást, hogy meghatározza, milyen értékek, milyen öndefiníció mentén folytatja a Jobbik a politikai feladatait. Ezzel a dokumentummal a Jobbik világossá teszi azt is, hogy ellenzéki politikai pártként mit tekint iránytűnek, de pontosan tisztában vagyunk azzal is, hogy ezt a politikai nyilatkozatot a mindennapi tevékenységünk fogja majd hitelesíteni.

Elemző: a Jobbik Elvi Nyilatkozata egy határozott, mainstream jobbközép deklaráció

Jakab Péter pártelnök, és Brenner Koloman, a párt stratégiai tanácsának képviselője kedden mutatták be a Jobbik Elvi Nyilatkozatát. De vajon miért van szüksége egy pártnak egy ilyen dokumentumra, és miért volt szüksége most a Jobbiknak az Elvi Nyilatkozat elfogadására? Erről is kérdeztük Ember Zoltánt, az Iránytű Intézet ügyvezetőjét.

Tartalmaz az Elvi Nyilatkozat olyan meghatározásokat, ami új elem lehet a Jobbik politikájában?

Az Alapító Nyilatkozatnak 2003-ban magam is szerzője voltam. A Magyarok Háza egyik irodájában napokon át dolgoztunk, újra és újra pontosítottuk a szöveget. Már akkor is egy nagyon fontos dokumentumnak tekintettük azt, és azóta is, aki a Jobbikba belép, annak el kell fogadnia az ebben foglaltakat. A mostani Elvi Nyilatkozat megszerkesztésében én nem vettem részt, de ez a dokumentum az alapító okiratnak tulajdonképpen egy megújított változata. Ennek szellemében kell a további politikai feladatainkat megoldani.

 

Miben azonos az elvi nyilatkozat és melyek azok az új tényezők amelyekkel ahogy fogalmazott, megújult az alapítóokirat?

Alapvető azonosság, hogy értékelvű nemzeti keresztény pártként határoztuk meg magunkat, és ez az egyik legfontosabb alapvetése a Jobbiknak. Ne feledjük, akkoriban volt a posztkommunista baloldal második visszatérése, Medgyessy Péter hatalomra kerülése. Sok idő telt el 2003 óta, és közben beépültek olyan elemek is a politikánkba, amelyekre utal az Elvi
Nyilatkozat is. Például a környezetvédelem, amelynek fontosságára az Alapító Nyilatkozatban is kitértünk, mostanra még nagyobb jelentőséget kapott. Most külön hangsúlyt kapott az értékeink között a szociális érzékenység.

 

Ez mit jelent a Jobbik irányvonalában?

Azt látjuk, hogy a polgárosodás, a valódi kereszténydemokrácia Magyarországon nem alakult ki, ez nem tartozott a Fidesz valódi céljai közé. A párt egyik teoretikusa, G. Fodor Gábor szerint a polgári Magyarország csak egy hívószó volt, egy politikai termék, amit el lehetett adni az arra fogékony választóknak. A társadalom kettészakadása nem szűnt meg, közel két millió ember él a szegénységi küszöb alatta, így a szociális érzékenység érthetően része a Jobbik identitásának. Továbbra is alacsonyak az átlagbérek, a vásárlóerő – még a Visegrádi országok közötti összehasonlításában is. Ennek tragikus következménye, hogy százezrek köztük tehetséges fiatalok, kényszerültek nyugatra távozni a biztos megélhetés reményében.

 

Miért volt eddig mindegyik kormány tehetetlen szociális téren?

A válasz az Orbán-rendszer működésében is megtaláljuk. Van egy gazdaggá tett réteg, ők a hűbéresek köre, míg a társadalom többsége továbbra is egzisztenciális bizonytalanságban él. Az alapító irat szerint "nem lehet valódi demokráciáról beszélni, hiszen a közélet, a gazdaság, a kultúra területén nincs természetes rátermettség alapján működő szelekció. Elfogadhatatlan, hogy a politika a magánérdekeket és nem a közösség érdekeit képviselje." Ezek a megállapítások sajnos ma is aktuálisak. Most új kihívást jelent a biztonságpolitika, amely a migráció megállítása. Ez attól még valós probléma, hogy a kormány propaganda eszközként. használja. Fontos elem még a digitális elnyomás leküzdése, hiszen az online térben megjelent manipuláció 2003-ban még nem létezett.

A mostani politikai felállás sem hasonlít a 2003-ra. Az elvi nyilatkozat ilyen értelemben miben tud irányt mutatni a választók számára?

Nyilván 2003-ban nem kellett kiemelni a Jobbik önállóságát. Most viszont a kormányoldal azzal vádol minket, hogy a balliberális pártokkal szövetségben, ráadásul Gyurcsány Ferenc irányítása alatt működünk. Ezért kellett egyértelművé tenni, hogy a Jobbik önálló politikai mozgalom, amelyik a most lefektetett értékeket követi. Ugyanakkor hajlandó más politikai pártokkal együttműködni olyan ügyekben, amelyek egybeesnek a párt támogatóinak céljaival, hogy a magyar demokráciát és jogállamot együtt állítsuk helyre. Az elvi nyilatkozatnak is az a szerepe, hogy deklarálja a Jobbik ideológiáját. Tisztában kell lennünk azzal a lehetőséggel, egyben felelősséggel, hogy mi vagyunk az egyetlen ellenzéki párt, amelynek reális esélye lehet a Fideszben csalódott szavazó megszólítására.

Jakab Péter visszaadta a párt lelkét - aláírták a Jobbik Elvi Nyilatkozatát

Jakab Péter pártelnök és Brenner Koloman, a párt stratégiai tanácsának képviselője egy háttérbeszélgetésen mutatta be a sajtó képviselőinek a Jobbik Elvi Nyilatkozatát, így jelezve elkötelezettségüket azon társadalmi célok iránt, amelyeket kitűztek a párt elé, majd a dokumentumot a frakció minden tagja, és a regionális igazgatók is aláírásukkal szentesítették.

De erre hogyan lehet majd képes a Jobbik, amikor például a közös ellenzéki jelöltek támogatása kerül majd szóba?

A Jobbik az önkormányzati választáson is kész volt együttműködni az ellenzéki pártokkal. Most a cél az Orbán-rendszer leváltása. A választási egyfordulóssá tétele kényszerhelyzetbe hozta az ellenzéket. A sikerhez az kell, hogy egy választókerületben csak egy ellenzéki jelölt induljon, és lehetőleg olyan jelölteket állítsanak a pártok, akik mindenki által támogathatók. A Jobbik többször világossá tette, hogy az egy, közös listát nem támogatja, ez is hozzá tartozik a karakterének megjelenítéséhez. Ahol pedig jobbikos lesz az egyéni jelölt, ő az Elvi Nyilatkozaton alapuló programunkat fogja képviselni, mivel meggyőződésem szerint ez valamennyi ellenzéki párt szimpatizánsa számára elfogadható.

 

Az Elvi Nyilatkozat milyen üzenetet közvetít a már elvándorolt honfitársaink felé, illetve a határon túli magyarság esetében?

Amikor nemzeti pártként határozzuk meg magunkat, akkor fontos volt hozzátenni, hogy a teljes magyarság felemelkedését kívánjuk szolgálni. 1998-2002 között az Illyés Közalapítvány kurátoraként én is azért dolgoztam, hogy az elszakított területeken élő magyarság ne vándoroljon el, hanem a szülőföldjén tudjon boldogulni. Ma ez már az egész magyarságra igaz, mert az országhatárainkon belüli tehetséges emberek sokasága sem képes a szülőföldjén boldogulni.

2022-ben nem elég az orbáni rendszert leváltani. Képesnek kell lenni az országot emelkedő pályára állítani, amivel biztosítható a jólétet és szabadság – de nem csak a kiváltságosoknak. Ebben az esetben joggal bízhatunk abban, hogy elvándorolt honfitársaink hazatérnek.

Az értékeik

A Elvi Nyilatkozat teljes szövege ide kattintva olvasható el.

A dokumentumban az alábbiak szerint fogalmazták meg a párt által képviselt értékeket:

  • "Büszkén vállaljuk, hogy a Jobbik egy nemzeti, keresztény, konzervatív, jobbközép, szociálisan érzékeny néppárt.
  • Nemzeti párt vagyunk, mert hazánk és a teljes magyarság minden tagjának felemelkedését kívánjuk szolgálni, és hazánk előrehaladására épülnek a jövőre vonatkozó terveink és szakpolitikáink.
  • Szociálisan érzékeny és keresztény párt vagyunk, mert politikánk alapját a magyar emberek érdekeinek képviselete, a keresztény erkölcs és társadalmi tanítás adja.
  • Modern konzervatív párt vagyunk, mert azt valljuk, hogy a XXI. században is csak a nemzeti értékeinket és hagyományainkat megőrizve tudunk egy szebb jövőt építeni.
  • Jobbközép néppárt vagyunk, mert mindig Magyarország és a magyar emberek érdekeit tartjuk szem előtt, és nem egy politikai csoport érdekeit vagy ideológiáját. Elutasítjuk viszont a keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltést és a szélsőséges politikai eszméket.
  • Isten segítségével vissza akarjuk adni a magyarságnak határon innen és túl a szebb jövő reményét, és megteremteni egy igazságos társadalmat, egy független, élhető és büszke Magyarországot nemzetünk minden tagja számára, fenntartva, hogy mindez csak egy minden szempontból gyarapodó Magyarországon képzelhető el. Ezért napi döntéseink iránytűje az a cél, hogy a magyarság néhány évtized vagy egy évszázad múltán ne fogyatkozva próbálja megoldani a rá váró sorskérdéseket."