Jobbik: a bérunió segítheti hazánk leszakadó területeinek felzárkózását is

Csökkenteni kell hazánkon belül is a bérkülönbségeket. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon belül az ország nyugati és keleti fele között is közel kétszeres különbség figyelhető meg a nettó átlagjövedelmek terén és noha a munkanélküliség jelenleg csökkenő tendenciát mutat, még így is megfigyelhetőek különbségek a megyék között. A régiónként eltérő bérek nem csak hazánkban, de Európa sok más államában is kihívást jelentenek - írta közleményében Gyöngyösi Márton.


A Béruniós kezdeményezés elsődleges célja az Európa keleti és nyugati fele közötti bérkülönbségek kiegyenlítése, de ugyanilyen fontos az országokon belüli regionális különbségek mérséklése az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének jegyében.

A Jobbik országgyűlési képviselője, a Béruniót kezdeményező polgári bizottság vezetője szerint a kohéziós alapok megfelelő felhasználása és az elmaradottabb területeket kedvezményező gazdaságpolitika önmagában is sokat segíthet a probléma felszámolásában. A kezdeményezés elősegítené egy-egy országon belül is a leszakadó vidékek felzárkózását. 

Természetesen lehetetlen minden ország minden régiójában teljesen azonos feltételeket teremteni, az élen járó régiók képesek más térségekre is pozitív hatást kifejteni és a fejletlenebb területeken is felfelé húzni a béreket. 

Gyöngyösi Márton szerint hazánkat az országon belüli különbségek különösen sújtják, hiszen

hazánkban még a legjómódúbb megyék átlagbére is elmarad az európai átlagtól,

a legszegényebb területeken mért adat pedig méltatlan az Európai Unióhoz és azokhoz az eszmékhez, melyek mentén az Unió létrejött.