Vendégmunkások külföldön élő gyerekeit is támogatjuk a családi adókedvezménnyel

Ez a pénz sem a magyar gazdaságba megy.

Külföldi munkavállaló otthon élő gyermeke után is jár a családi adókedvezmény, ha a vendégmunkás a külföldi, állandó lakóhelyén élő családját rendszeres jelleggel látogatja és hozzájárul  közös háztartásban felmerült költségekhez azzal, hogy a bérét eljuttatja a hátrahagyott családtagjai részére – derül ki a lapunk birtokába került pénzügyminisztériumi állásfoglalásból. A tárca szerint ehhez nem szükséges, hogy a gyermekek is Magyarországon éljenek, elég a családok támogatásáról szóló törvény szerinti életkori feltételt, valamint a tankötelezettség teljesítését bizonyítani. A minisztérium ugyanakkor azt is leszögezi, a vendégmunkásnak igazolnia kell, hogy más országban nem vett igénybe a magyar családi adókedvezményhez hasonló könnyítést.

A dokumentum szerint az állásfoglalást azért kérték, mert

jelentős számú Magyarországon munkát végző ukrán, szerb, koszovói és bosznia-hercegovinai vendégmunkás kívánja érvényesíteni a családi kedvezményt,

sok esetben önellenőrzés keretében, akár több évre is visszamenőleg. Ezek a személyek a magyarországi munkavállalást hat hónapot meghaladó időtartamra rendelkeznek engedéllyel, munkásszállás jellegű ingatlanban laknak. Családtagjaik viszont külföldi otthonaikban maradtak. A vendégmunkások rendszeresen, de rövid időre (hetente, kéthetente, havonta) látogatnak haza. Gyermekeiknek van magyar adóazonosító jelük, itt dolgozó szüleik pedig hiteles, lefordított dokumentummal igazolták, hogy valóban ők a gyermekek szülei.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény kimondja, az után a gyermek után jár a családi kedvezmény, akire tekintettel az adott személy családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne. Ami Varga Mihály minisztériuma szerint azt jelenti,

nem lehet kizárni a vendégmunkást a családi kedvezmény alól pusztán azért, mert családi pótlékra gyermek után – azok életvitelszerű külföldi tartózkodása miatt – nem jogosult.

Az iránymutatás kijelenti: a kedvezmény igénybe vételéhez elegendő a családtámogatási törvényben foglalt életkori és a tankötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek teljesítése. Ezt a vendégmunkásnak hivatalos dokumentumokkal kell igazolnia. A tárca állásfoglalása szerint azt, hogy a vendégmunkás hozzájárul az otthoni közös háztartás kiadásaihoz, például a gyermek étkezési díjáról, tandíjáról kiállított számlával, bankbizonylattal vagy más hasonló bizonylattal igazolhatja.