Erdő Péter: "Egyetlen nagy családot alkotunk"

Erdő Péter: "Egyetlen nagy családot alkotunk"

A feltámadás fényében felelősek vagyunk egymásért, népünkért és a teremtett világért - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában.

Az MTI beszámolója szerint a zsúfolásig megtelt székesegyházban a bíboros arról beszélt: 

mivel "ugyanaz az Atya teremtett minket", láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világmindenség összes létezőjével, és "egyetlen nagy családot alkotunk".

Ez a közösség pedig nem lehet valódi, "ha nincs a szívünkben gyengédség, együttérzés és aggódás" a többi emberért - hangsúlyozta Ferenc pápát idézve.

Ugyanakkor a húsvét öröme nemcsak felelősségre szólít, hanem erőt és reményt is ad, mert Isten "minden jó igyekezetünkben szeretettel kísér minket" - tette hozzá Erdő Péter.

A bíboros felidézte, hogy a feltámadt Krisztus ezt mondta a tanítványoknak: "Ne féljetek!". És ezt mondja "nekünk is, mert az élet és a szeretet lehetőségei meghaladják az emberi képzeletet - fogalmazott.

Kitért arra: Szűz Mária szívét határtalan öröm töltötte el húsvétkor a "földre sújtó teljes fájdalom után", mert egész szívével szerette fiát, a "titokzatos egyetlent", akiben Isten ígéretei maradéktalanul és minden emberi várakozáson túl beteljesedtek.

"Ha tehát imádjuk Krisztust, és mindenki másnál jobban tiszteljük Máriát, örüljünk is velük együtt!" 

- kérte a főpásztor.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat. A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghív az örök életre