Végre a szlovák vasútnak is feltűnt, hogy Felvidéken élnek magyarok

A szlovák vasúti helységnévtáblák magyar nyelvű megfelelőinek kihelyezéséről egy miniszteri rendelettel idén februárban hozott döntést a szlovák szaktárca. A döntés alapján

55 felvidéki település vasútállomására helyeznek ki magyar - illetve egy esetben ruszin - nyelvű helységnévtáblát a szlovák mellé.

A mostani táblakihelyezés az első látható eredménye annak az évek óta tartó küzdelemnek, amelyet különböző felvidéki magyar szervezetek folytatnak a közlekedési kétnyelvűség megvalósítása érdekében Szlovákiában.

 Érsek Árpád a dunaszerdahelyi vasútállomáson tartott ünnepélyes táblaleleplezésen rámutatott: a magyar nyelvű táblák kihelyezése annak köszönhető, hogy az ezzel kapcsolatos tervek a kormányprogram részévé váltak. Hozzátette: reményeik szerint a kétnyelvűsítés folyamata folytatódni fog.

 Szlovákiában a 2011-ben módosított kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé teszi, hogy a legalább 20 százaléknyi nemzetiségi lakossággal rendelkező településeken a vasútállomások megnevezései feltüntethetők legyenek a kisebbség nyelvén is. A jogszabály módosításakor azonban nem gondoskodtak a szükséges jogharmonizációról, így annak a vasúti közlekedésről szóló törvénynek a módosításáról sem, amely nem számol a vasútállomások idegen nyelvű megjelölésével, amire hivatkozva

a szlovák vasúttársaság sokáig megtagadta az ilyen táblák kihelyezésére vonatkozó kéréseket.

A kisebbségi nyelvű táblák kihelyezésére így most is csupán egy - hosszabb távú jogbiztonságot nem teremtő - miniszteri rendelet alapján került sor. Ezen felül az is gondot jelent, hogy a rendelet csak az önálló egységnek számító vasútállomásokról rendelkezik,

a kisebb, de jelentős számú vasúti megállóhelyeken azonban nem teszi lehetővé a kisebbségi nyelvű táblák kihelyezését.

A közlekedésügyi miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva egy kérdésre válaszolva elmondta: bízik abban, hogy a vonatkozó törvényi hátteret is hamarosan pontosítják. "Több olyan dolog van, amiért a törvényt módosítani kell, úgy gondoljuk, hogy erre ősszel kerülhet sor" - mondta Érsek Árpád.

A közlekedési kétnyelvűség megvalósítása, s ezen belül a vasúti feliratok kétnyelvűsítése érdekében mintegy öt éve kezdtek erőteljes kampányba felvidéki magyar civil szervezetek, köztük a Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért Mozgalom, és a Magyar Közösség Pártja (MKP). A kampány során egyebek mellett táblakihelyezési gerillaakciókra is sort kerítettek, ezeket a táblákat azonban - a magánterületen elhelyezetteket leszámítva - a vasúti társaság leszerelte. A felvidéki magyar párt tavaly szeptemberben a kétnyelvű közlekedési tájékoztatás gyakorlati megvalósítását célzó javaslatokat is küldött a szlovák közlekedési tárca vezetőjének, aki a Most-Híd vegyespárt jelöltjeként került a kormányba.

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke a magyar nyelvű táblák kihelyezéséről azt mondta: ezt egy olyan pozitív irányba tett lépésként értékelik, amely egy folyamat kezdete kell hogy legyen. Rámutatott: a táblák mostani kihelyezése eddig nem párosult a törvényi háttér megváltoztatásával, amit mindenképpen rendezni kell. Hangsúlyozta: az MKP és a civil szervezetek a közlekedési kétnyelvűség átfogó megvalósítását tűzték ki célul, mert annak lehet identitásmegőrző és erősítő hatása a felvidéki magyarok körében.

"A magyarok által lakott területeken nem ötven vagy hatvan tábla van, hanem több ezer"

- mutatott rá Őry Péter, megjegyezve: a teljes körű közlekedési kétnyelvűség jelenléte Európa országaiban nem kivétel, hanem gyakorlat.