Semjén Zsolt a Hit Gyülekezetét méltatta

Semjén Zsolt a Hit Gyülekezetét méltatta

A világméretű neoprotestáns mozgalom ismert magyarországi képviselője, Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes a Hit Gyülekezetét méltatta azt követően, hogy az állam nevében múlthét pénteken finanszírozási megállapodást írt alá Németh Sándor vezető lelkésszel. A budai várban található Miniszterelnökségen rendezett ünnepélyes eseményen a gyülekezet részéről két volt SZDSZ-es képviselő, Hack Péter és Mészáros István is jelen volt - írja a Népszava.

Visszaemlékezve a Hit Gyülekezete és az SZDSZ kemény csatákat vívott a jobboldallal, többek között Semjén Zsolttal is. Hack kiemelte a jobboldal, amely sokáig nagyon ellenségesen viszonyult a gyülekezethez, a mostani megállapodással bizonyságát adta annak, hogy végképp megváltozott a véleménye.

Hack Péter elmondta: a kormány felismerte, hogy a Hit Gyülekezete tartósan jelen van a társadalomban, komoly beágyazottsággal rendelkezik, illetve fontos szerepet tölt be a nemzetközi kapcsolatai miatt az ország számára. A gyülekezet utoljára még 2006-ban, a Gyurcsány-kormány idején írt alá megállapodást, Hack kiemelte, hogy a fideszes többségű parlament még 2011-ben fogadott el egy új vallásügyi törvényt, amely a Hit Gyülekezetét a "bevett egyházak" közé sorolta.

A jelenlegi megállapodás fő indoka az volt, hogy a gyülekezet fenntartásában közoktatási és felsőoktatási intézmény is működik, amiknek a finanszírozását az időközben átalakult törvényi környezethez kellett igazítani.

A megállapodás szabályozott kereteket teremt a gyülekezet gyermekvédelmi tevékenységének, valamint a börtönökben, kórházakban és a honvédségnél teljesített szolgálatának - tette hozzá Hack. A tartalmi összefoglaló szerint az egyház az általa fenntartott, működtetett köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekjóléti, kulturális intézményeinek működéséhez és más, a közösséget szolgáló tevékenységéhez "a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosult", és hasonló fejlesztési feltételek illetik meg.

A volt képviselő kiemelte, hogy bár a világban rengeteg egyház-finanszírozási rendszer létezik, a magyar kormány által előnyben részesített megoldással ellentétben a Hit Gyülekezete az önfenntartó modellt preferálja, hiszen csak ez mutathatja meg, hogy melyik felekezetre milyen valós igény mutatkozik.

Felfogásunk szerint a hívek részéről megnyilvánuló anyagi támogatás azt is világosan jelzi, hogy egy adott egyház milyen mértékű népszerűségnek örvend a hívek körében. Nálunk alapelv, hogy a lelkészeinket nem az államnak, hanem az adott közösségnek kell eltartania, és csak ott legyen teljes idejű szolgálatot végző lelkész, ahol erre képesnek bizonyul a helyi közösség

-tette hozzá. A lap kérdésére, miszerint a Hit Gyülekezetét a Fidesz deklarált szövetségesének tekinthetjük-e a megállapodást követően, Hack azt felelte, hogy "ez nem politikai megállapodás, nem politikai alku", bár szerinte vannak olyan kérdések (ilyen az élet, a család védelme, vagy a konzervatív erkölcsi értékek tisztelete), amelyekben a gyülekezet álláspontja közel áll ahhoz, amit a Fidesz képvisel. Meglátása szerint a kormány tiszteletben tartja a szabad vallásgyakorlást, illetve az egyházak autonómiáját.