Kemény okirat-hamisítási botrány lehet a Dunaferr-ügy hátterében

Kemény okirat-hamisítási botrány lehet a Dunaferr-ügy hátterében

Az ISD Dunaferr Zrt. jogi képviselője szerint egyes személyek szemmel láthatóan hamis, hamisított meghatalmazással akarnak irányítást szerezni a Dunai Vasmű fölött. Nagy Péter ügyvéd az erre vonatkozó dokumentumokat meg is mutatta a Dunaújvárosban hétfőn tartott sajtótájékoztatóján, egyben kérte, hogy – az ügyben nyomozó hatóságok kérése alapján – arról a sajtó részéről ne készüljön fénykép- és videófelvétel.

Az ISD Dunaferr Zrt. tulajdonosa 99,61 százalékban a ciprusi bejegyzésű Steelhold Limited cég. Az elmúlt években ennek képviselője járt a közgyűlésekre és hozta a döntéseket évek óta. A Steelhold tulajdonosai a cég területére sosem jöttek, nem is jöhetnek, mert ők jogilag nem részvényesei a Dunaferrnek – mondta Nagy Péter.

A cég jogi képviselője úgy tudja, a Steelhold részvényeit kétszer 25 százalék mínusz 1 szavazat mértékben Szergej Taruta és az orosz Oleg Mkrtcsan birtokolja, míg a többségi tulajdonos 50 százalék plusz két szavazattal az orosz Vnyesekonombank. Ennek megfelelően a Dunaferr ötfős igazgatóságába (közte az igazgatóság elnökét) 3 főt az orosz nagybank delegált, míg további két tag volt Oleg Mkrtcsan és Tatjana Taruta, Szergej Taruta lánya.

Jogi huzavona

2020. szeptember 30-án az igazgatóság elnöke és a bank által delegált másik két tag lemondott, a két megmaradt tag pedig összehívta a közgyűlést az új tagok megválasztása céljából, ez azonban két hónapig nem történt meg, a Steelhold nem jelent meg a közgyűlésen.

Decemberben viszont kérni kellett a lemondott tagok visszaírását a cégjegyzékbe, ugyanis a Ptk. szerint ha lemondásuk miatt a cég működésképtelen lenne, akkor lemondásuk csak 60 nappal később lép hatályba. Nagy Péter ezért benyújtott egy kérelmet a Cégbírósághoz, mely szerint

a lemondott tagok megbízatása egyrészt a Ptk. szabályai miatt meghosszabbodott 60 nappal, másrészt az akkor már hatályos veszélyhelyzet miatt annak végéig továbbra is hatályos a lemondott tagok megbízatása.

Az ügyvéd kérelmét a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága ezt arra hivatkozva utasította el, hogy annak benyújtásakor nem volt az ISD Dunaferr Zrt-nek olyan törvényes képviselője, aki ezt benyújthatta volna. Nagy Péter a döntést megfellebbezte, mivel – mint fogalmazott – neki Jevgenyij Tankilevics még cégjegyzésre jogosultként, 2020. szeptember 29-én meghatalmazást adott, valamint ő maga is rendelkezik állandó ügyvégi képviseleti meghatalmazással, amit a Székesfehérvári Törvényszék bejegyzett.

Két nappal később, december 4-én Tatjana Taruta egy újabb kérelmet nyújtott be a Székesfehérvári Törvényszékhez, melyben kérte az eljárás megszüntetését. Azonban arról jogerős döntés született, hogy

Tatjana Tarutának önállóan sem döntési, sem képviseleti joga nincs.

Az ügy a Győri Ítélőtábla előtt van.

Csak egy másolat

A közelmúltban megjelent egy ember, aki magát a Steelhold Limited képviselőjének mondja, aki át is adta képviseleti meghatalmazását – közölte Nagy Péter.

A meghatalmazás egy Anatolij Tolsztukov nevű ukrán állampolgár nevére szól. A dokumentum szerint őt a Steelhold 2016-ban (!) meghatalmazza, hogy tíz évig (!) bármilyen ügyben, bármilyen döntést meghozva képviselhesse őket.

Csakhogy ez a meghatalmazás – mint Nagy Péter fogalmazott –

ezer sebből vérzik.

A Steelhold eddig minden évben kibocsátott egy meghatalmazást, ami egy évre szólt, hogy részt vegyen a Dunaferr közgyűlésén és ott szavazzon. Ezt a meghatalmazást minden esetben át is adták eredetben, amit a közgyűlési jegyzőkönyvekkel együtt a Cégbírósághoz benyújtottak. Így tudjuk, hogy egy ilyen hiteles dokumentum a következőképp néz ki:

  • az utolsó oldalon a cég aláírja, bélyegzővel látja el,
  • ugyanezen az oldalon a ciprusi ügyintéző hitelesíti, hogy azt valóban a Steelhold képviselője írta alá,
  • a hátoldalán van egy hitelesítés arra vonatkozóan, hogy a hitelesítő hivatalnok valóban jogosult ilyen kiadására, valamint
  • ugyanezen az oldalon ráragasztanak egy úgynevezett apostille-t, amit a ciprusi igazságügyi minisztérium állít ki, és ezzel biztosítják, hogy az más országban is elfogadható legyen.

Csakhogy az a meghatalmazás, amit Nagy Péter állítása szerint nekik átadtak, és aminek másolatát a sajtótájékoztatón az újságíróknak is bemutattak, ettől számos ponton eltért:

  • a második oldalon, ahol a Steelhold képviselője, Eleni Ieradiakonou állítólag aláírta, nem volt aláírás-hitelesítés,
  • az a harmadik oldalon volt megtalálható, de nem az aláíró nevére, hanem Georgisoz Szkordisz nevére szólt,
  • az apostille is eltért a megszokottól.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a meghatalmazó aláírásának tintája áttűnt a papíron, ami írásszakértő szerint megszokott. Csakhogy ez az átütés még az apostille-on is átütött, ami – Nagy Péter szerint az írásszakértő is ezt mondta –

azt bizonyítja, hogy nem lehet ragasztott az apostille.

Nagy Péter az anomáliákat azonnal jelezte a bíróság felé, ugyanis a fenti, meglehetősen kétséges meghatalmazás alapján a Dunaferr közgyűlésének összehívását is kezdeményezték. A bírósághoz viszont valakik újabb dokumentumot nyújtottak be, ami azt tartalmazza, hogy az előző dokumentumon az aláírás-hitelesítés nem Szkordisz, hanem Ieradiakonou nevére szól. Csakhogy

ezen a dokumentumon nincs sem dátum, sem aláírás, holott hitelesíteni csak aláírást lehet,

tehát – az ügyvéd szavaival –

ez egy nettó hamisítvány ismételten,

annak ellenére, hogy ránézésre úgy tűnik, ezen is van egy apostille.

Kérdésre válaszolva a jogi képviselő közölte, hogy ők az eredeti, papír alapú meghatalmazást nem látták, a Cégbírósághoz eredeti okiratot nem nyújtottak be (csak elektronikusan), de az általuk megkeresett okmányszakértő a másolatról azt mondta,

az nagy valószínűség szerint hamis.

A Dunaferr körüli botrányról és a jogi-gazdasági háttérről ebben a cikkben számoltunk be:

Magánhadseregek önbíráskodásával fenyeget a Dunaferr körüli orosz-ukrán háború

A péntek estinél még nagyobb, 6-800 fős biztonságiőr-csapat bevetését ígéri Mikó István, aki a megbízó Steelhold Limited meghatalmazottja, jogi képviselője. Az ukrán hátterű, de Cipruson bejegyzett Steelhold állítása szerint ő az ISD Dunaferr Zrt. többségi tulajdonosa. Mikó az Indexnek eljuttatott közleményében az önbíráskodásnak tűnő lépést azzal indokolta, hogy

Eskü alatt tagadják

Nagy Péter közlése szerint megkeresték Cipruson mind az aláírót, mind az aláírás-hitelesítő ügyintézőt, mind a minisztériumot. Az állítólagos aláíró, az aláírás-hitelesítő ügyintéző a nicosiai bíróságon pedig

eskü alatt vallottak, és a minisztérium is nyilatkozott, hogy ilyet ők nem írtak alá, ilyen aláírást nem helyeztek el, az apostille nem autentikus.

Az illetők a vallomásokat, nyilatkozatokat mindkét dokumentumra megtették.

Ezek alapján – közölte Nagy Péter –

a Nemzeti Nyomozó Iroda okirat-hamisítás miatt nyomozást indított,

ami zajlik. Továbbá ezeket a bizonyítékokat a bíróságra is benyújtották, cáfolva, hogy a közgyűlést a Steelhold hívta volna össze.

A jogi szakember rámutatott: ha ilyen dokumentum alapján tartanák meg a Dunaferr közgyűlését, és azon az álképviselők döntéseket hoznának, annak súlyos polgári és büntető jogi következményei lennének, mivel felhatalmazás nélküli személyek szólnának bele a Dunaferr napi ügyeibe.

Háttérharcok

Nagy Péter ismertette, a kisebbségi tulajdonos Szergej Taruta megpróbálta megváltoztatni a Steelhold Limited székhelyét és igazgatóságát is, amire a Vnyesekonombank úgy reagált, hogy beperelték a Steelholdot.

A ciprusi bíróság néhány napon belül végzésben tiltotta meg a döntésig a Steelhold Limitednek, hogy a Dunaferr ügyében tulajdonosi jogokat gyakoroljon,

valamint felszólította a ciprusi céget, hogy nyilatkozzanak, kitől kaptak utasítást, dokumentumokat az eljárásra, mit tettek igazgatósági tagként. A dokumentum rögzíti, hogy vagyonelkobzás és börtönbüntetés fenyegeti őket, ha nem tesznek eleget a felszólításnak.

A jogi képviselő azt is közölte, Tarutáék megpróbáltak a Vnyesekonombank képviselőiként is feltűnni, ám

a Dunaferr megkeresésére a bank igazolta, hogy Tarutáék nem jogosultak képviseletre.

Nagy Péter hozzáfűzte, a Vnyesekonombank eddig is folyamatosan érdeklődött a Dunaferr jogi helyzete felől, és most már közvetlenül is bekapcsolódtak a folyamatba.

Nagy Péter azt ismertette, tudomásuk szerint a Steelhold két kisebbségi tulajdonosa, Taruta és Mkrtcsan között ugyancsak komoly a feszültség, perek is vannak köztük folyamatban, tehát megromlott a viszont köztük. Az ügyvéd úgy véli, ezek közrejátszottak abban, hogy a Steelhold Limited mint a Dunaferr tulajdonosa nem kapott mandátumot a közgyűlésre.

Tisztázó kérdésünkre az ügyvéd megerősítette,

a labda tulajdonképpen a Győri Ítélőtáblánál pattog,

mert ha ott visszaírnák az igazgatósági tagokat, akkor az a plénum akár a közgyűlést is összehívhatná, akár a Covid miatti átmeneti rendeletek alapján ők maguk is meghozhatnák a szükséges döntéseket.