A Fidesz nem támogatta 2020 Trianon Emlékévvé nyilvánítását

A kormánypárt fontosabbnak tartja a pártpolitikai érdekeket, mint a megemlékezést.

"A Jobbik Magyarországért Mozgalom határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyben kezdeményeztük, hogy a Parlament a 2020. esztendőt Trianon Emlékévvé nyilvánítsa.

Határozati javaslatunk célja, hogy méltó módon megemlékezhessünk arról a nemzeti tragédiáról, ami 100 évvel ezelőtt történt, és mindarról, ami Trianon következtében az elmúlt évszázad során nemzetünket sújtotta. A gyalázatos békediktátum értelmében ezeréves hazánk területének 72 százalékát csatolták el, és a magyarság egyharmada került idegen hatalmak uralma alá, mindezek következményei pedig máig hatnak. 

Indítványunkkal ugyanakkor természetesen a jövőbe is kívánunk mutatni, hiszen az elszakított területeinken élő nemzettársaink a mai napig sem élhetnek egyenrangú állampolgárként szülőföldjükön. A szomszéd népek ígéretei nem teljesültek, így az 1918. december elsején tartott gyulafehérvári román nemzetgyűlés azon határozata sem, amely teljes nemzeti szabadságot ígért az együtt élő népek számára.

A kommunizmus évtizedeiben generációk nőttek fel úgy, hogy semmit nem tudhattak a külhoni magyarokról, nem élhették át a nemzeti összetartozás érzését. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a fiatal generációk figyelmét is felhívjuk a trianoni tragédiára, és bennük is tudatosítsuk, hogy a magyar nemzet a kreált határoktól függetlenül egységes és oszthatatlan.

A Jobbik a beterjesztett javaslatra csupán tárgyalási alapként tekint. Ennek jegyében felkértük az összes parlamenti pártot, hogy csatlakozzanak az indítványhoz, az közös előterjesztésként kerüljön benyújtásra, és közösen határozzuk meg azt a nemzetpolitikai minimumot, amelyben mindannyian egyet tudunk érteni. Ezzel szemben a Fidesz és a KDNP még azt sem támogatta, hogy az Országgyűlés tárgyalhassa a javaslatot. A tárgysorozatba vételről szóló szavazáson képviselőik – négy kivétellel – sunyi módon a tartózkodás mögé bújtak, igennel pedig a Jobbik mellett csak az LMP-frakció szavazott. A szocialisták egyik gombot sem nyomták meg.

Felháborítónak és álságosnak tartjuk a Fidesz magatartását, a nagyobbik kormánypárt ugyanis a kezdeményezés támogatását azzal az ürüggyel utasította vissza, hogy Trianonról sokkal tágabb kontextusban, annak okait és az oda vezető utat is vizsgálva kíván majd megemlékezni. A tágabb kontextusba helyezés azonban pontosan a nemzeti minimum megteremtését teszi lehetetlenné, a közös, felelősségteljes megemlékezés helyett felesleges, megosztó emlékezetpolitikai háborúskodást szül majd. Az a Fidesz tehát, amely a rendszerváltást követően még kivonult a Parlamentből Trianon évfordulóján, majd a korábbi években örömünnepet csinált a június 4-i gyásznapból, most pártpolitikai érdekeit helyezi az összenemzeti érdek elé, így terelve el a figyelmet a valódi lényegről, a külhoni magyarság évszázada tartó jogfosztottságáról.

A Jobbik a mai parlamenti szavazás kiábrándító eredménye ellenére sem adja fel azon célkitűzését, hogy 2020-ban méltó módon emlékezhessünk meg Trianon tragédiájáról. 2018-as kormányra kerülésünket követően erről is gondoskodni fogunk. 

Szávay István és Farkas Gergely országgyűlési képviselők"