Külügyi Bizottság: "A háború nem szolgálhat ürügyül a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítására"

Külügyi Bizottság: "A háború nem szolgálhat ürügyül a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítására"

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának állásfoglalása a munkácsi Turul-szobor eltávolításáról:

"Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága a 2022. november 7-i, azaz mai nyílt ülésén egyhangúlag bizottsági állásfoglalást fogadott el a munkácsi Turul-szobor eltávolítása tárgyában.

Az ülésen meghívottként részt vett a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Sztáray Péter államtitkár és Brenzovics László a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) elnöke, akik kifejtették álláspontjukat az ügyben.

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága a 2022. november 7-i ülésén az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése alapján - egyhangú döntéssel - az alábbi állásfoglalást hozta:

  1. A Külügyi Bizottság megütközéssel értesült a munkácsi Turul-szobor botrányos körülmények között történt eltávolításáról. A bizottság határozottan elítéli ezt a kárpátaljai magyarság megfélemlítésére, az egyetemes kulturális örökség rombolására és a magyar-ukrán kapcsolatok megmérgezésére irányuló értelmetlen és barbár akciót. Felhívjuk az Ukrán Kormányt, hogy egyes helyi hivatalos tényezőkhöz hasonlóan határolódjon el ettől az akciótól.
  2. A Külügyi Bizottság sajnálattal emlékeztet arra, hogy Ukrajna öt éve, az oktatási törvény 2017. őszi elfogadása óta folyamatosan és tervszerűen építi le a kárpátaljai magyarság kulturális, oktatási és anyanyelvhasználati jogait, semmibe véve a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelmére vonatkozóan Ukrajna által önként vállalt, nemzetközi egyezményekben és kétoldalú megállapodásokban rögzített kötelezettségeket. A bizottság ismételt aggodalmának ad hangot a kárpátaljai magyar közösség törvényes szervezeteinek rendszeres zaklatása és a demokratikusan megválasztott vezetőik megfélemlítésére irányuló hatósági eljárások miatt.
  3. A Külügyi Bizottság elkötelezett a Magyarország és Ukrajna közötti együttműködés, párbeszéd és a kölcsönös bizalom erősítése mellett, amelyben a kárpátaljai magyar közösségnek kiemelten fontos szerepe van. A bizottság ismételten kiáll Ukrajna szuverenitása és területi épségének sérthetetlensége mellett, átérzi az Oroszország által indított katonai agresszió okozta szenvedés fájdalmát, de hangsúlyozza, hogy a háború nem szolgálhat ürügyül a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítására.

A lépés nem fér össze az EU-tagjelölt oroszágokkal szemben támasztott jogállamisági és demokratikus követelményekkel, melyek tiszteletben tartására Ukrajna a csatlakozási folyamat megkezdésekor is kötelezettséget vállalt."

Az ülésről készült összefoglalót itt nézheti vissza: