Orbán: rossz európai, aki Európa egysége ellen támad, s az is, aki sokszínűségét akarja eltörölni

Orbán: rossz európai, aki Európa egysége ellen támad, s az is, aki sokszínűségét akarja eltörölni

A Magyar Nemzet szerdai számában megjelent írásában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke felidézi, Közép-Európának történelme során nemcsak szerepe volt mindig, de hivatása is, ezt a tényt pedig a térség szovjet megszállása 1990-ig takarta el a szemünk elől.

Hagyományos hivatásunk modern megvalósításának feladata értelmezhetetlen volt, amíg szovjet katonák állomásoztak országainkban, és bennünket csak az a vágy hajtott, hogy kiszabadulhassunk a Varsói Szerződésből

– fogalmaz Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy véli, az is beszűkítette perspektívánkat, s lekötötte erőinket, hogy:

megszabaduljunk a kommunistáinktól, s a megszálló szuronyok eltűnése után oda juttassuk őket, ahová valók. Minél messzebbre a kormányzati hatalomtól, be a történelmi bűnök iskolai példatárába, gyermekeink és unokáink okulására: hová vezet, ha nemzeti eszmények és a keresztyén tanítások megszívlelése nélkül próbálja valaki felépíteni a jövőt.

Hozzáteszi, a kommunizmus megdöntését, illetve országaink felszabadítását követően boldog, de igen legyengült állapotban voltak országaink, azonban 

a szívünk azt diktálta már 1991-ben, hogy országainknak, Lengyelországnak, Magyarországnak, Csehszlovákiának valamiképpen össze kell majd fogniuk. Tudtuk, évszázadok jönnek-mennek, de a közép-európai népek sorsközössége marad. S valóban, harminc év elteltével, NATO-tagként az Európai Unió legdinamikusabb térségeként tekinthetünk magunkra. Erős növekedés, alacsony munkanélküliség, gyors digitális átalakulás, robusztus befektetések. Ezek vagyunk ma mi.

A miniszterelnök szót ejt arról is, az unión belüli nehéz viták a migrációról, a demográfiai helyzetről, a családok szerepéről, a nemzeti kultúra és a multikulturalizmus konfliktusa ismét ráirányítják a figyelmünket Közép-Európa történelmi hivatására. Ennek kapcsán felteszi a kérdést, van-e ilyen egyáltalán, s ha van, ennek mi a modern formája? A miniszterelnökök legégetőbb kérdésének pedig azt tartja: tud-e ezzel kezdeni valamit a politika?

Mi, magyarok mindig is azt gondoltuk, hogy nemcsak úgy egyszerűen megszülettünk a világra. Ha magyarnak születtél, akkor küldetésed is van. Küldetésed túlmutat önmagadon, európai horizontú és jelentőségű. Azt is tudjuk, hogy ezt csak a többi közép-európai néppel együtt tölthetjük be. Mert a német és orosz világ közötti területen, amely a latin kereszténység ortodoxiával határos területe, ahol sok nyelv és nemzeti kultúra nőtt föl, létezik egy sajátos közös kulturális minőség, egy életszemlélet, egy észjárás és jellemző testtartás. Ezt lengyel, szlovák, cseh és magyar verseskötetek, regények és filmek százai bizonyítják. A mi hivatásunk pedig ennek fenntartása

– vélekedik.

S milyennek kell kel lennie Európának? A miniszterelnök szerint Európa nagy szellemi egység, közös kulturális alapvonalakkal, ideákkal és végső célokkal, mégis különálló, független tagokkal, amelyek összefüggenek Európa egységében.

Szolgálni kötelesek valamennyien az európai szellemi egységet és céljait, nem kötelesek azonban szolgálni egymás érdekeit. Európa egy sokszínű egység. Aki egysége ellen támad, rossz európai, de rossz európai az is, aki sokszínűségét akarja eltörölni. A sokaság egysége és sokaság az egységben. Ez Európa titka, csábereje, ez a drámai feszültség adja a szépségét, s ez a legbelső lényeg, ami a világban sehol máshol nem található. A közép-európaiak ezért szerelmesek Európába

– fogalmaz a miniszterelnök.

Európa és a V4-ek kapcsán kitér arra, miszerint mind a négy ország belépett az Európai Unióba, ezzel pedig új horizontok nyíltak, s az Európa mibenlétéről és jövőjéről szóló viták a mi vitáink is lettek. Mindezeken túl pedig – mint fogalmaz – szükségszerűen előállt a kérdés: mi Közép-Európa hozzájárulása a közös európai jövőhöz?

A régi klubtagok eleinte inkább kulturális és történelmi folklórnak értelmezték a fülüknek különösen csengő gondolatokat hazáról, keresztyénségről, családról, szuverenitásról. Azt hiszem, úgy vélték, ez valami átmeneti jelenség, ami talán a később érkezésből fakad, és elmúlik majd, ahogy a bárányhimlő szokott. Végtére is mindannyian ugyanoda tartunk, s biztosan ugyanoda is akarunk eljutni. Ez kényelmes gondolat volt, senkit sem billentett ki a komfortzónájából, s akadt amúgy is épp elég professzionális kihívás a 2008–2009-es pénzügyi válság miatt

– írja hozzátéve, a krach a migránsválsággal ütött be.

Felnyíltak a szemek, kiélesedtek az árnyalatok és fény derült az észjárások, a filozófiák, a társadalomszervezési elvek és a személyes elkötelezettségek mély különbözőségére

– fogalmaz.

Úgy véli, "miközben mi a kommunizmus alatt Európa szovjetizált területén keresztény és szuverenitásra épülő létforma után vágyakoztunk, addig az Európa amerikanizált felén élők újradefiniálták Európa lényegét, s következetesen dolgoztak programjuk végrehajtásán." Meglátása szerint ők ugyanis Európa küldetését nem a kereszténység elleni külső támadások elhárításában és nem a belső sokszínűség megőrzésében látták.

Az ő új európai küldetésük a teljes nyitottság, határnélküliség – ha mégis, csak átmenetileg és szükséges rosszként –, a tetszés szerint variálható nemi szerepek és családmodellek, a kulturális örökség fenntartása iránti kötelességet inkább muzeológusi feladatnak tekintő politika. S a cél nem csupán mindennek kigondolása, megalkotása, bevezetése és jogi kötelezettséggé változtatása a saját országaikban, de cél ennek általánossá tétele is az Európai Unió minden országában, ideértve a magunkfajta vonakodókét is

– fejti ki, szót ejt továbbá a magyarok európai hivatásáról is.

Bevinni a közös európai értéktárba a meg nem alkuvó antikommunista hagyományt, a nemzetiszocializmus bűnei és tanulságai mellé odatenni a nemzetközi szocializmus bűneit és tanulságait. Felmutatni a keresztény társadalmi tanításokra épülő politikai és társadalmi rend szépségét és versenyképességét. Megértetni, elsősorban francia barátainkkal, hogy Közép-Európában létezik olyan keresztény társadalomszervezési modell, amely tanításokon alapszik, és független a személyes hit meggyengülésétől, megbillenésétől is. Fenntartani a biztonságos belső európai területeken élő népek figyelmét a külső veszélyek iránt. Emlékeztetni, hogy a népek hullámzása a mediterráneumban – amit jól ismerünk a történelemből – most éppen felénk tereli a dagályt, s ezek a hullámok felcsaphatnak egészen Skandináviáig

 – írja.

Hozzáteszi mindezek kapcsán, miszerint „a nem védekezés valójában megadás, és teljes civilizációs átváltozás lesz a következménye”

A miniszterelnök úgy véli, e kérdésekben a visegrádi országok között is lehetnek különbségek, azonban „átérzik felelősségük súlyát, amelyet Európa jövőjéért viselnek, azaz: „megvédeni a külső támadásokkal szemben és megvédeni a belső birodalomépítési törekvésektől, fenntartani hazáink és nemzeteink önállóságát”

Egy küldetés teljesítésében elbukni heroikus, de nem örömteli. Úgy teljesíteni egy küldetést, hogy közben sikerre, szabadságra és jólétre jut a hazád, nem kevésbé heroikus, de örömteli is. Közép-Európa jó esélyt lát az utóbbira.

Magyarország miniszterelnöke szavait azzal zárta, hogy nemzete nevében megköszönje a három évtizedes visegrádi együttműködést.