Ősszel a végleges forgalomba helyezési engedély hiányában lezárhatják a Megyeri hidat?

Budakalász ismét perben áll az állammal, mivel az nem teljesítette a Megyeri híd felépítése kapcsán a település felé vállat kötelezettségeit.

A kialakult helyzet azért is különösen súlyos, mert Budakalász önkormányzata a forgalomba helyezési eljárásában szükséges szakhatósági hozzájárulását az állam által vállalt kötelezettségekért cserébe adta meg.

Budakalász és Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között még 2005 októberében született meg az első megállapodás. Ám az ebben vállat kötelezettségeket az állam nem tartotta be. A helyzet odáig fajult, hogy a település önkormányzata 2007-ben perre vitte az ügyet.

2008 novemberében végül peren kívül sikerült megállapodni a feleknek. Annak ellenére, hogy a település alapvetően az elkerülő út megépítésében érdekelt engedélyt adott a híd használatbavételére, cserébe a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) jelenlegi jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. kötelezettséget vállat arra, hogy 2009. év szeptemberétől a települést elkerülő útszakasz átadásáig (ideiglenes forgalomba helyezéséig) minden évben évi nettó 250 millió forint + ÁFA célhoz kötött pénzösszeget biztosít Budakalász közigazgatási területén lévő utak fejlesztésére, a települést érő, káros hatások mérséklése céljából.

A KHEM továbbá arra is kötelezettséget vállalt, hogy legkésőbb 2012. december 31-ig megépítteti a 1108 sz. út és a 11. sz. főútat összekötő utat Üröm és Budakalász Nagyközség között, Budakalász tehermentesítése érdekében.

Élhetetlenné vált Budakalász 

Budakalász egyes részei a híd megnyitása óta gyakorlatilag élhetetlenné váltak a zaj, a légszennyezés, a por és rezgési ártalmak következtében. A helyzeten valamelyest javíthatna erdősáv telepítése, zajvédő fal, továbbá forgalomelterelés- és csillapítás és az ezekkel összefüggő közművek építése.

Az állam azonban a 2008-ban megkötött újabb szerződésben vállat kötelezettségeinek sem tett maradéktalanul eleget. 2011-ben ugyan elkezdődtek Budakalászon az útfelújítási munkák, de ezek a kivitelező és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közötti anyagi természetű viták miatt elakadtak, végül csak több hónapos leállás után sikerült befejezni a József Attila utca felújítási-és átépítési munkálatait.

Budakalász polgármestere Rogán László, ezért egyeztetést kezdeményezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. 2012 márciusában ugyan ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek Völner Pál államtitkár bevonásával, de érdemi intézkedések ezek után sem történtek. Budakalász szükségesnek tartotta a 2008-ban megkötött szerződés módisítást, azt szerették volna elérni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott forrásokat a város szabadon használhassa fel.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy 2013 nyarán Lázár János Miniszterelnökséget vezető Államtitkár arról tájékoztatta a település polgármesterét, hogy a politikai államtitkári értekezleten témaként szerepelt a Budakalászt elkerülő út, valamint a Budakalászt megillető beruházások ügye. Az állam azonban ebben az esetben is következetes volt, mert érdemli lépések nem történtek.

Budakalász önkormányzata ezek után több alkalommal is hivatalosan levélben megkereste a NFM-et, illetve Lázár Jánost is, ám választ egyik esetben sem kaptak. Miután az illetékesek az általuk felkért ügyvéd megkeresésre sem reagáltak így a település idén júliusban ismét beperelte az államot.

Az állammal szemben legfontosabb követelésük az, hogy a 2010 és 2015 között elmaradt évi 250 millió forint + áfa beruházásokat pótlólagosan hajtsák végre a településen. Amennyiben erre nincs lehetőségük, úgy az összeget bocsássák a város rendelkezésére.

A szigetmonostori híd sem épült meg

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közigazgatási bíróság áprilisban jogerősen úgy döntött, hogy a szentendrei-szigeti kis hidat jogszerűtlenül vette ki az állam a Megyeri híd környezetvédelmi engedélyéből. Tehát a Megyeri híd és vele az M0-s autópálya nem kaphat végleges forgalomba hozatali engedélyt, amíg az meg nem épül.

Lapunk úgy tudja, hogy az ősszel fog lejárni a Megyeri híd ideiglenes forgalomba helyezési engedélye. Kérdéses, hogy az érintett települések az állam sorozatos szerződésszegései után, hozzájárulnak-e annak meghosszabbításához. Engedély nélkül ugyanis le kellene zárni a Megyeri hidat.