A kormány keresztül verte a Parlamenten az uniós pénzekhez szükséges törvények egy részét

A kormány keresztül verte a Parlamenten az uniós pénzekhez szükséges törvények egy részét

Az Országgyűlés elfogadta az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot hétfőn.  

Salacz László, a törvényalkotási bizottság előadója jelezte: a törvényjavaslat az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételről szóló kondicionalitási eljárásban vállalt korrekciók egyik, az Európai Bizottsággal részleteiben egyeztetett eleme.

A magyar szabályozás történetében új, a magyar büntetőeljárásban eddig ismeretlen mechanizmust vezet be. Az új eljárásrend első része egyfajta vádkikényszerítési eljárást takar, az új rendszer sokban hasonlít a pótmagánvádas eljáráshoz - foglalta össze.

Kiemelte: a javaslat bevezeti a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény kategóriáját is.

Salacz László bejelentette: a törvényalkotási bizottság egy módosító javaslatot fogadott el, majd a törvényjavaslat elfogadásának támogatását kérte a Háztól.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az általános vitában elhangzott szakmai észrevételekre reagálva mások mellett arról is beszélt: a kötelező jogi képviseletet a pótmagánvádas eljáráshoz hasonlóan kell biztosítani ezekben az ügyekben is.

A törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatot ismertetve elmondta: változik az eljárás szerkezete, egyszer kell csak nyomozási bíróhoz fordulni. A személyes adatok védelme miatt nem kivonatot, hanem anonimizált határozatot kell közzétenni. Hozzátette: a jogi személyekét nem, csak a természetes személyek adatait kell anonimizálni.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság kérésére lépcsőzetes eljárási rendet alakítanak ki, az első körben kizárólag a feljelentő és a sértett számára biztosítják a lehetőséget arra, hogy felülbírálati indítványt nyújtsanak be, a rajtuk kívüli kör csak a második körben teheti ezt meg, amennyiben a feljelentő vagy a sértett nem éltek korábban ezzel.

Hozzátette: bővül a bűncselekményi kör a hivatali vesztegetés és annak elfogadásának legenyhébb eseteivel is, valamint a versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény valamennyi esete is az új speciális eljárás alá tartozik majd.

Szintén bővítik az eljárás kezdeményezésére jogosultak körét és a benyújtási határidőt, a bírósági eljárási szakaszban pedig kérhető költségkedvezmény, azaz pártfogó ügyvéd kirendelése - sorolta. Bizonyos bűncselekményeknél a feltételes ügyészi felfüggesztés lehetőségét kizárták, a bíróság a vádindítvány megalapozottságával kapcsolatos elutasító döntésével szemben fellebbezésre lesz lehetőség - ismertette az előterjesztés és a módosító javaslat támogatását kérve.

Sebián-Petrovszki László (DK) szerint a kormány el akarja játszani az Európai Bizottságnak a jófiút, hogy közben "továbbra is rosszfiú maradhasson". Ezért nyújt be "kamu törvényjavaslatokat", amelyek nem szolgálják azt, hogy Magyarország "újra demokratikus" legyen - fogalmazott.

A javaslat eljátssza azt, hogy mostantól több lehetősége lesz az állampolgároknak a korrupció elleni  büntetőeljárások indítására, de a Polt Péter vezette ügyészségnek továbbra is esélye lesz arra, hogy az ilyen kezdeményezéseket megakassza - vélekedett. Közölte: a DK nem szavazza meg a módosítást és már benyújtotta törvénycsomagját, amelynek első lépése az Európai Ügyészséghez való csatlakozás lenne.

Vajda Zoltán (MSZP) blöffnek nevezte a javaslatot, és úgy értékelt: a korrupciógyanús ügyekben továbbra sem lesz érdemi előrelépés, mert az új eljárást mindent elkövet, hogy egy-egy ilyen indítvány előterjesztője "elvesszen egy bürokratikus útvesztőben". Hozzátette: amíg Polt Péter vezeti az ügyészséget, addig a politikailag kényes ügyekben nem lesz előrelépés.  

Répássy Róbert államtitkár az ellenzéki véleményekre úgy reagált: a baloldal korábbi ígéretei ellenére nem támogatja az Európai Bizottság és Magyarország közötti megállapodást, és továbbra is azért dolgozik, hogy ne kapjuk meg az uniós forrásokat.

Hangsúlyozta: az uniós fejlesztési pénzek nem könyöradományok, hanem járnak a magyar embereknek, eközben a baloldal 12 éve arra törekszik, hogyan lehet olyan döntéseket előkészíteni az EU-ban, hogy a magyar fejlesztési források csökkenjenek vagy egyáltalán ne lehessen hozzájuk férni. Arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy amikor szavaznak erről az előterjesztésről, arra gondoljanak, hogy nem a kormánynak, hanem a hazájuknak tesznek szívességet.

A jövőben egyes korrupciós ügyekben már nem csak az érintettek élhetnek a vádkikényszerítés eszközével. Bárki a bíróságon kérhet felülvizsgálatot, ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség elutasítja egy büntetőeljárás lefolytatását. A nyomozási bíró pedig felhatalmazást kap a büntetőeljárás megkezdésének vagy folytatásának az elrendelésére. A büntetőeljárási törvényt 136 igen szavazattal, 7 ellenvoks és 14 tartózkodó szavazat mellett az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében módosított a Ház azt követően, hogy Magyarországgal szemben eljárás indult az uniós költségvetés védelmét szolgáló felételrendszer alapján.

(MTI