Csak reménykedett abban Turi-Kovács, hogy Hadházy nem kap fizetést munka és eskütétel nélkül

Csak reménykedett abban Turi-Kovács, hogy Hadházy nem kap fizetést munka és eskütétel nélkül

Turi-Kovács Béla korelnök ad egy különös hangulatot a 2022-es új Országgyűlésnek. Arról már beszámoltunk, hogy Orbán Viktort Ferenc pápához hasonlította, de most a vágyvezérelt kormánypárti politikus Hadházy Ákosra is kimondta az ítéletét. 

Ahogy az ismert, a most újra független zuglói politikus egyedüliként nem tette le a parlamenti esküt, amit aztán annak rendje és módja szerint meg is állapított az illetékes bizottság. Turi-Kovács Béla ezután az Országgyűlésről szóló törvény 28. paragrafusának 6. és 7. bekezdését idézte, és többek között azt közölte, hogy Hadházy Ákos eskütétel híján többek között nem vehet részt a Parlament, a bizottságok munkájában, nem nyújthat be indítványokat, nem szavazhat, sőt, még képviselőcsoport megalakításában sem vehet részt, majd hozzátette: és javadalmazásra sem jogosult.

Csakhogy ez nem igaz! 

Ezt nyilván Hadházy Ákos is jól tudja, a javadalmazása nem függ össze az eskütétellel, a többi parlamenti vesszőfutással (értsd: szavazások, indítványok, stb.) a független politikus az előző ciklusban sem törődött. 

Konkrétan így néz ki a Turi-Kovács által hivatkozott két bekezdés:

"(6) A képviselő az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény melléklete szerinti eskü letételéig és az esküokmány aláírásáig (a továbbiakban együtt: eskütétel) - az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok elvégzésének kivételével - az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein nem vehet részt, tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja, indítványt nem nyújthat be, az Országgyűlés tisztségeire, illetve országgyűlési bizottságba nem választható meg, valamint képviselőcsoport megalakításában nem vehet részt.

(7) Ha az esküokmány érvényességével kapcsolatban kétség merül fel, a képviselő a (6) bekezdés szerinti jogait az esküokmány érvényességének − a határozati házszabályi rendelkezések szerinti − megállapításáig nem gyakorolhatja."

Egy képviselő akkor veszíti el a javadalmazását, ha az összeférhetetlenségét (például önkormányzati képviselő, polgármester, stb.) a megválasztásától számított harminc napon belül nem szünteti meg, de például úgy kaphat fizetést, hogy nincs szavazati joga.

Hadházy Ákos fizetése megmarad..., hiába is reménykedett másban Turi-Kovács Béla.

Koncz Zsófia (Fidesz) korjegyző ezután ismertette: a Fidesz 117 fős képviselőcsoportját Kocsis Máté, a 18 fős KDNP-frakciót Simicskó István, a DK 15 fős képviselőcsoportját Gyurcsány Ferenc, a 10 fős Jobbik-frakciót Jakab Péter, a Momentum Mozgalomét (szintén 10 fő) Fekete-Győr András, a 10 fős MSZP-frakciót Tóth Bertalan, a Párbeszéd frakcióját (6 fő) Tordai Bence, a Mi Hazánkét (6 fő) Toroczkai László, az LMP 5 tagú képviselőcsoportját pedig Ungár Péter vezeti.