Vagyonnyilatkozatok: Brüsszel miatt kiderülhet, hogy Orbán Viktornak hol van vagyona külföldön

Vagyonnyilatkozatok: Brüsszel miatt kiderülhet, hogy Orbán Viktornak hol van vagyona külföldön

Ahogy az ismert, az EU-s pénzek megszerzése érdekében az Orbán-kormány mindent bevállal, hogy elhitesse Brüsszelben, a NER egy jogállam. Az illúzió érdekében sok mindenre hajlandóak egyébként, néha meglepő engedményekre is. 

Most például, néhány perccel ezelőtt benyújtottak egy törvényjavaslatot "Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról" címmel. A dokumentum elsősorban az országgyűlési képviselők, valamint a fontosabb állami vezetők vagyonnyilatkozatainak beadásának határidejéről szól (a kinevezés után 30 napon belül azt meg kell tenni), illetve az előbbiek esetében digitalizálni is kell a nyilatkozatot. 

De egy elrejtett paragrafus rejt valami nagyon fontosat.

Az Országgyűlésről szóló törvényt módosítani kell. „Az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ; ugyanakkor ez alapján legfeljebb egy ingatlan feltüntetése mellőzhető” szövegrész helyébe az „a legfeljebb egy ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja elsődlegesen használ életvitelszerű vagy tartós jellegű lakhatás céljából. A belföldi és a külföldi vagyonelemekre vonatkozó adatok feltüntetése egyaránt szükséges” szöveg lép.

Tehát ezután nem mellőzhető egyetlen ingatlan sem, és szükséges a külföldi vagyonelemek feltüntetése is.

De nem kertel a törvényjavaslatot jegyző Varga Judit, az igazságügyi miniszter konkrétan le is írja, csak Brüsszelnek köszönhetjük, ha kiderülnek, hol vannak külföldön - feltételezve, de meg nem engedve - elrejtve vagyontárgyak:

"A módosítás egyértelműsíti, hogy a vagyonnyilatkozatokban a külföldi vagyoni érdekeltség feltüntetése is szükséges. Ez a hatályos rendelkezések értelmében is így értelmezendő, azonban a Bizottsággal történő egyeztetések során Magyarország vállalta ezen követelmény konkrét, szövegszerű megjelenítését a normaszövegben. Ezen felül egyértelműsítésre kerül azon követelmény is, hogy az életvitelszerű, illetve tartós jellegű ingatlanhasználatnak elsődlegesnek kell lennie."

Brüsszel miatt tehát kiderülhet, hogy mondjuk Orbán Viktornak hol van vagyona külföldön.