Felmondott a budapesti Vörösmarty Gimnázium tanára

Felmondott a budapesti Vörösmarty Gimnázium tanára

Kosztra Gábor a Facebook-oldalán azzal indokolta távozását, hogy nem akar a Belügyminisztérium alá rendelt oktatásügyben dolgozni.

A Belügyminisztérium fenntartása alatt lévő iskolák felé támasztott pedagógiai módszerekkel kapcsolatos elvárásoknak én nem tudok és nem is kívánok megfelelni. Az Önök döntéséből sugárzó arctalan pedagógiai módszert, mely az erőre alapoz, mindezt következetlenül, soha nem leszek képes magamévá tenni

- írta közösségi oldalán a matematika-történelem szakos tanár.

Kosztra Gábor felidézte, hogy már az is rossz érzéseket keltett benne, amikor az oktatás ügye a Belügyminisztérium alá került, nem beszélve a polgári engedetlenkedés miatt kirúgott tanárokról.

A Belügyminisztérium arra hivatkozva bocsátotta el ezeket a pedagógusokat, hogy „azok cselekedetükkel korlátozták a tanulók tankötelezettségének teljesítését, a művelődés alaptörvényben rögzített jogának gyakorlását. Azonban a Belügyminisztérium döntése sokkal nagyobb mértékben korlátozta ezen jogok gyakorlását, mint az eltávolított nyolc kolléga együttvéve. A november 30-ai döntésük után a kirobbanó tiltakozások következtében az utóbbi két munkanapban véleményem szerint nagyságrendekkel több óra maradt el, mint ezen nyolc pedagógus miatt. Hogy a döntés után újabb tiltakozások lesznek, azzal számolni lehetett. (…) Ha következetesen járnak el, akkor ezek után azoknak is fel kell mondaniuk, akik a kollégáim eltávolításával kapcsolatos döntést meghozták.

A levél végén Kosztra Gábor jelezte, lemondási ideje lejárta után határozatlan ideig nem kíván a magyar oktatás Belügyminisztérium alá rendelt részébe visszatérni.

Végül ezzel zárja a távozását bejelentő levelet:

ahogy tömeget oszlatni nem lehet kooperatív csoportmódszerekkel (ami az oktatásban igen hatékony), úgy az oktatást sem lehet tömegoszlatási módszerekkel rendbe tenni.