Az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke szerint a Figyelő listázása a diktatórikus rendszerek sajátja

Az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke a Facebook-oldalán reagált a kormányközeli Figyelő listázós cikkére.

„Az Alaptörvény XV. cikkét minden újságnak és újságírónak ismernie és tisztelnie kell” – közölte a tanszék, amelynek több munkatársa is felkerült a Figyelő Soros-listájára.

Emlékeztetnek rá, hogy a alaptörvény megjelölt részében az olvasható:

„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

Ezek alapján az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke úgy fogalmazott:

„A listázás a diktatórikus rendszerek sajátja. Demokratikus társadalmakban nyílt, a résztvevők számára egyenlő feltételeket biztosító vitában kell megjeleníteni a nézetkülönbségeket. A megbélyegzés minden formája elfogadhatatlan, az kizárólag gyűlöletkeltésre alkalmas. Demokratikus kötelességünk kiállni kollégáink és minden megbélyegzett személy mellett. Elhatárolódunk a politikai alapú megbélyegzéstől és gyűlöletkeltéstől, egyben határozottan kérjük a demokratikus diskurzus visszaállítását.”

A Magyar Tudományos Akadémia doktoraiból és akadémikusaiból álló Stádium 28 Kör is közleményben adott hangot ellenvetésének:

„A Figyelő tegnap megjelent, »sorosista ügynöklistájának« publikálásával az MTA számos tagját, külső tagját és köztestületi tagját súlyos sérelem érte. A cikk sugallatával ellentétben, a CEU és a civil szféra munkatársai semmilyen törvénytelenséget nem követtek el; tudományos munkájuk mellett legfeljebb éltek demokratikus véleményalkotási jogukkal. A Stádium 28 Kör tagjai határozottan fellépnek a nemtelen támadással szemben és elítélik azt.”

A Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszéke nyílt levélben tiltakozott, mivel szerintük ők

 „egy nyitott, sokszínű és toleráns közösség büszke egyetemi polgárai” és „elítélik a félelemkeltés politikáját, amelybe ez a cikk is illeszkedik”.

Az Egyesült Államok is elítélte a Figyelő megfélemlítő listázását.