Benkő-bukta: 9 éve már megpróbálták kiszervezni a HM-cégeket, de akkor még a józan ész győzött

Benkő Tibor
Benkő Tibor

Hétfő reggel azzal nyitott a Népszava, hogy információ szerint meneszthetik a honvédelmi tárca éléről Benkő Tibort, sőt, a minisztérium egyik workshopján Erdélyi Lajos, a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt:

a hadsereg legnagyobb problémája ma a lemorzsolódás, és az, hogy nem képesek vonzerőt teremteni a legfiatalabb generációk számára, ezért teljes változásra van szükség a szervezeti kultúrában.

Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese pedig azt említette meg, hogy

a modern haderő „a keleti kultúrával már nem üzemeltethető”, változásra van szükség a „felsővezetői szinttől a végrehajtó állományig”. 

Az, hogy Benkő Tibort mennyire tartják alkalmas vezetőnek, egy dolog, az viszont legalább olyan érdekes, hogy állítólag elveszítené a Honvédelmi Minisztérium a háttérintézményeinek nagy részét, így például kiszerveznék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz a harckocsik karbantartásával foglalkozó HM Currus Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt-t, valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-t (a HM EI szokta bonyolítani többek között a repülőgép-beszerzéseket, fontos szerepe van tehát 3600 milliárdos magyar haderő-fejlesztésben így például a cég nevén van az a Falcon 7X luxusgép, amivel Orbán Viktor és kormányának tagja szoktak ide-odarepülni).

Benkő Tibor menesztését még tegnap sajtókacsának nevezte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az atv.hu-nak, igaz, a kiszervezésekről nem beszélt.

Új világrend és esküjükhöz nem méltó orvosok - meghallgatták a honvédelmi minisztert

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága kedden hallgatta meg Benkő Tibor honvédelmi minisztert, és a katonából lett politikus nem is kertelt sokat, amikor beszámolója elején arra figyelmeztetett, hogy a világban, és Európában is negatív irányú változásokat figyelhetünk meg, és nemcsak globálisan, hanem regionális szinten is újra kell értelmezni a védelmi és biztonságpolitikát.

Kötcsére meghívva, majd kirúgva

"Amikor Benkő Tibort kinevezték, az első gondolatom az volt, ez azért történt, mert még nincs meg a forgatókönyv arra, hogy tudná a miniszterelnök úgy átszervezni a honvédelem ügyét, hogy a civil kontroll teljesen megszűnjön, s még nem talált addig olyan embert, aki képes bármilyen parancsot végrehajtani gondolkodás nélkül, akár népünk ellen is. A legevidensebb az volt, hogy a vezérkari főnököt civilisítik nyugdíjba vonulása előtt, s legalább elvezeti egy ideig a minisztériumot úgy, hogy nem szól bele a feje felett folytatott átalakításba"

- fogalmazott lapunk érdeklődésére Varga-Damm Andrea, az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának alelnöke. 

A jobbikos politikus meglepőnek nevezte, hogy kritika hangzott el a megtartás, s a modern szemlélet hiánya miatt, ugyanis amikor a parlamenti felszólalásaiban ezeket felvetette, a tárca képviselője rendre megalapozatlansággal vádolta őt.

Varga-Damm Andrea kitért a három HM-államtitkár, Kádár Pál, Sulyok János és Balogh András menesztésére, szerinte ugyanis a leváltásuknak nincs köze az esetleges minisztercseréhez.

"Ők túlságosan szakmai szemléletűek voltak, munkájukat nem lehetett elterelni a szürke zónába. Katonák voltak, fegyelmezett katonák, de soha sem kollaboránsok"

- hangsúlyozta a bizottsági alelnök, majd hozzátette: ha menesztenék a minisztert, újra látható lenne az a pofátlan cinizmus, amely a felső vezetést jellemzi. "Kötcsére meghívva, majd kirúgva" - fogalmazott.

A kiszervezésekkel kapcsolatban is kérdeztük, válaszában felidézte, ez a szándék már 2010 nyarán is felmerült, de Hende Csaba olyan erős volt, hogy ellenállt, nem engedte.

"Magam mentem el ebben a kérdésben tárgyalni a vagyonkezelő vezetőjéhez, amelynek során felvázoltam neki azt a feladatrendszert, amely a honvédelmi szakmai sajátosságok miatt nem illeszthető a polgári vagyonkezelő profiljához. Bemutattam, hogy ha ezeket a cégeket hatékonyan kívánják vezetni és felügyelni, egy komplett honvédelmi szakmai csoportot kell integrálniuk a vagyonkezelőbe. Azonnal lemondtak erről, mert akkor még volt józan ész a kormányzásban. Ma már nincs. Ma már hazárdjáték van hazánk sorsával"

- emlékeztetett Varga-Damm Andrea, aki az időtájt a HM főtanácsadója volt, és többek között az volt a feladata, hogy az indokolatlan szerződések feltárja. 

A Jobbik országgyűlési képviselője azon meggyőződésének is hangot adott, hogy a honvédelmi beszerzések volumene, s beszállítói köre kizárólagosan azt a célt szolgálják, hogy a nyugati és EU-országok ne foglalkozzanak hazánk demokrácia deficitjével,

"a totalitárius hatalmi berendezkedéssel szemben ne legyenek finnyásak".

Egy önjáró hadsereg kockázatai

“Már a miniszter kinevezésekor és azóta számtalan alkalommal felhívtam a figyelmet, hogy nem tud működni egy olyan rendszer, sőt komoly veszélyeket rejthet, ha önjelölt katona-politikusok ámokfutásának hagy teret"

- ezt már Demeter Márta közölte az Alfahír érdeklődésére. Emlékezetes, a politikus egészen addig volt tagja a parlament szakbizottságának, amíg 2019 elején Kövér László házelnök döntésére nemzetbiztonsági kockázattá nem változott a státusza. 

Világosnak nevezte azt a tendenciát, ami a Magyar Honvédség vezetési rendjének 2018-as átalakításával vette kezdetét: előbb a Honvédség szervezeti átalakításával lehetetlenítik el a civil kontrollt, majd 2018 decemberében egy honvédelmi miniszteri rendelettel próbálták meg korlátozni a parlamenti képviselők ellenőrzési jogosítványainak érvényesítését. Hangsúlyozta, az alkotmányos és politikai aggályok mellett

komoly veszélyt jelenthet az, ha nincs hatékony ellenőrzési lehetőség a katonai vezetők fölött.

"A kontroll hiányában 'önjáróvá' válhat a hadsereg, ami a legszélsőségesebb esetben odáig is elvezethet, hogy a hadsereg nem hajtja végre a nép által választott képviselők és alkotmányos szereplők által hozott döntéseket. A bonapartizmus nem tolerálható, akárki legyen is kormányzati pozícióban"

- fogalmazott.

Demeter Márta szerint a civil kontroll megerősítésére óriási szükség lenne, de ebben a kérdésben az Orbán-kormánytól érdemi javulást nem vár, mint ahogy a haditechnikai vásárlások átláthatósága kapcsán sem. Ugyanis a valós kihívások elemzésére épülő koncepción alapján, a politikai szereplők és a közvélemény érdemi tájékoztatása mellett megvalósított beszerzések helyett erős korrupciós kockázatok lehetőségét magukban hordozó vásárlások nyilvánossága nem érdeke a kormánynak - magyarázta a politikus. Ebből a szempontból sokadrangú kérdés, hogy a HM-hez kötődő gazdasági társaságok éppen kinek a felügyelete alatt működnek - tette hozzá.

Kerestük az MSZP-t is, a szocialisták fenntartják Harangozó Tamás az államtitkárok leváltásakor elmondott véleményét, miszerint fideszes pártkatonákra cserélik a HM vezetését. A kiszervezésekkel kapcsolatban pedig azt írták, hogy még nincs elég információjuk ahhoz, hogy kialakítsák az álláspontjukat.

A DK-s Vadai Ágnes véleményére is kíváncsiak voltunk, azonban a képviselő nem válaszolt a megkeresésünkre.