Nem lesz nyugalmas ez a tél sem - éjszaka 34 javaslatot nyújtott be a kormány és a Fidesz az Országház elé

Orbán Viktor
Orbán Viktor jegyzetel

Emlékezetes, tavaly télen sem állt le a fideszes törvénygyár, és többek között, keresztül verték az Országházon a rabszolgatörvényként elhíresült javaslatukat; megágyazva ezzel a későbbi, és az önkormányzati választásokon sikeres ellenzéki megállapodásoknak. 

Idén is izgalmas lehet az évzáró. Kedd éjfél előtt ugyanis több törvényjavaslatot és határozatot is feltöltöttek a parlament honlapjára. Az Országgyűlés működésének módosításától kezdve, az adózáson és a Zrínyi-emlékéven át, a honvédségi közbeszerzéseken és a nagyobb katonai jelenléten keresztül egészen az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményig sok mindenről fog dönteni a Ház.

Íme a menü - 2020-ra ez megint egy másik ország lesz

 1. Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról (Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
 2. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról (Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Halász János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Hende Csaba (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
 3. Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról (kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
 4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (Kocsis Máté (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz)
 5. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról (kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
 6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
 7. Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról (kormány - a miniszterelnök kabinetfőnöke)
 8. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), Font Sándor (Fidesz)
 9. A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról (Németh Szilárd István (Fidesz)
 10. A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről (Németh Zsolt (Fidesz), Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz)
 11. Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről (kormány (tárca nélküli miniszter - nemzeti vagyon kezeléséért felelős)
 12. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról (kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
 13. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosításáról (kormány - honvédelmi miniszter)
 14. A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről (kormány - honvédelmi miniszter)
 15. Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (kormány - honvédelmi miniszter)
 16. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (kormány - pénzügyminiszter)
 17. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 18. Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (kormány -igazságügyi miniszter)
 19. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (kormány - pénzügyminiszter)
 20. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról (kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
 21. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról (kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
 22. Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról (kormány - emberi erőforrások minisztere)
 23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról (kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
 24. Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról (kormány - igazságügyi miniszter)
 25. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról (kormány - pénzügyminiszter)
 26. A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről (kormány - innovációért és technológiáért felelős miniszter)
 27. A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról (kormány - emberi erőforrások minisztere)
 28. A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 29. A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 30. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 31. A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 32. Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről (kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
 33. A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről (kormány - igazságügyi miniszter)
 34. A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről