"A tettes jó hírneve előbbre való, mint egy hat gyermekes édesanya élete?" - kérdezi Orosz Bernadett Varga Judittól

Varga Judit
Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter a Parlamentben

Ahogy arról az Alfahír elsőként beszámolt, előállt az a meglehetősen visszás helyzet, hogy előbb áll bíróság elé Orosz Bernadett, mint az őt 8 hónappal ezelőtt brutálisan összeverő volt barátja. A hatgyermekes anyukának bíróság előtt kell felelnie azért, mert a támadás utáni posztjában megnevezte az elkövetőt, így sérülhetett annak jó hírneve. A volt barátja 5 millió forint sérelemdíjat követel az összevert nőn. 

Előbb áll becsületsértésért bíróság elé Orosz Bernadett, mint az őt brutálisan összeverő volt barátja

További tanulságokkal szolgál az Orosz Bernadett elleni támadás története. Ő az a hatgyermekes miskolci anyuka, akit még tavaly november bántalmazott olyan kegyetlenül a volt barátja, hogy a sérülései láttán az eljáró rendőr is arról beszélt, ilyen brutális támadást nő ellen még nem követtek el.

Egyébként, ha az a Facebook-bejegyzés nincs, valószínűleg Orosz Bernadett megverése is csak egy lenne a sok hasonló, és gyakran tragikus eset közül, azonban

a miskolci nő azóta is igyekszik felhívni az ügyére, illetve a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos jogszabályi hiányosságokra a figyelmet. 

Ennek egyik formája, hogy rendszeresen levelez Varga Judit igazságügyi miniszterrel, és a párbeszéd pillanatnyi állását meg is osztja a közösségi oldalán. Így például az Igazságügy Minisztérium már odáig eljutott,

"hogy elzárkózik a az ideologikus nyelvezet szükségtelen használatától, mert az Alaptörvényben biztosított jogokat nem lehet politikai alapon megközelíteni, a probléma kezelésének világnézeti alapon való megkülönböztetése nem szolgálja a nők és a családok érdekeit."

Mindenesetre a Varga Judit vezette tárca a "az ügy nagy jelentőségére tekintettel" a transzparenciára, a minél szélesebb társadalmi összefogásra buzdít, és kiemelten fontosnak tartja az áldozatok által igénybe vehető szolgáltatásokról, támogatásokról és az új áldozatsegítő központok létrehozásáról szóló tájékoztatást. 

A szép szavak ellenére, augusztus 26-án mégis Orosz Bernadettnek kell bíróság elé állnia. Többek között erről is ír a 18 oldalas válaszában a nő, amelyet egyébként az Alfahírnek is eljuttatott, és amire a mai naptól számolva 5 napon belül választ vár Varga Judittól.

Továbbra is arra kíváncsi, hogy lehet az, hogy Magyarországon a tettes jó hírneve előbbre való, mint egy hat gyermekes édesanya élete, akit majdnem agyonvertek a védett katonai objektumban Bujákon. Orosz Bernadett szerint egy koherens jogrendszerben — elsődlegesnek kell lenni az áldozat védelmének.

Éppen ezért kizárólag a büntetőeljárás jogerős befejezése és az áldozat kártalanítása után kerülhet sor a perre a tettes jó hírnevének a megsértése miatt.

Hangsúlyozza továbbá, hogy önvédelemből és közérdekből hozta nyilvánosságra 2019 novemberében a tettes teljes nevét (amit két nappal később eltávolított az oldalról), nehogy másnak is ártson.

Gyakori...

Egyébként a PATENT Egyesület szerint Orosz Bernadett esete nem egyedi, "a családon belüli és párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos büntető ügyek gyakran évekig húzódnak, s ez idő alatt nemcsak a felelősségre vonás húzódik, de a sértettek hatékony védelme sem biztosított. Mindeközben az elkövetők által előszeretettel indított rágalmazási és kártérítési perek sokkal gyorsabban zajlanak – ráadásul gyakran zárulnak a bántalmazóknak kedvező ítélettel. Tavalyi tanulmányunkban többet is olvashattok az elhúzódó eljárások problémájáról.”

Orosz Bernadett azt is kéri, hogy az áldozatból lett jogvédőket is vonja be a minisztérium a közös munkába. Ugyanis - írja - az áldozatok középpontba állítása nem csak azt jelenti, hogy a már meglévő áldozatoknak tanácsadással és esetleg átmeneti szállással segít a kormány.

Az áldozat-központúság azt is jelenti, hogy a jogalkotó felismeri a fizikai, szexuális, gazdasági, érzelmi, mentális erőszak különböző fajtáit, a kényszerítő ellenőrzést és az okozott kárt.

Ennek megfelelően kell kriminalizálni bizonyos cselekvéseket, és bűnmegelőzéssel megvédeni a potenciális áldozatokat.

Varga Juditnak azzal is szembesülnie kell, hogy a Btk. jelenlegi formájában nem sorolja a kapcsolati erőszak elkövetői közé az áldozat volt partnerét, vagy azt, akivel soha nem is élt egy háztartásban az áldozat. De döbbenetes az is, hogy a kapcsolati erőszak esetében a Btk. rendszerességet követel meg a súlyos testi sértés megállapításához.

"Tehát Magyarországon nem elég a jogalkotó számára, ha egy férfi egyszer követ el súlyos testi sértést a nő ellen"

- figyelmeztetett a hiányosságokra Orosz Bernadett. 

„Menekülök, ott van velem a két kicsi is, és mindig megöl" - a bántalmazott nők szerint a sajnálat kevés

A sajnálat kevés, tettekre van szükség - hangzott el azon az emberi jogok világnapja (december 10.) alkalmából tartott budapesti rendezvényen, amelyen a családon belüli erőszak áldozatait képviselő Szelíd Motorosok átvehették a Fehér szalag díjukat, valamint ahol felszólalt Orosz Bernadett is.

Orosz Bernadett büntetőügyben megbízott védője, dr. Gál András július 27-én tett közzé egy nyilvános jegyzetet a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook-oldalon, ahol részletesen tárgyalja, a bántalmazott nő ügyében mi az, ami rendben történt, s mi az, ami nem. 

  • Orosz Bernadettet 2019 novemberében bántalmazták negyedjére, ekkor megindult a nyomozás, meggyanúsították az elkövetőt a negyedik veréssel okozott súlyos testi sértés miatt. Ez pedig így rendben is volt. Bernadettet is kihallgatták, azonban a bántalmazást követő állapotában, megverve, véresen. Ezzel várni kellett volna legalább egy napot. 
  • A gyanúsítottat hazaengedték a kihallgatása után, mert bár sokadszorra bántotta Bernadettet, egy kiadott közleményben úgy fogalmaztak: mivel büntetlen előéletű és beismerte tettét, nem volt ok őt őrizetbe venni, letartóztatását indítványozni. Gál András kifejtette, ez rendszerhiba, azonban legalább a távoltartási végzés elrendelésében intézkedtek, bár nem azonnal: Bernadett külön kérésére. 
  • A nő félt, hogy az eset megismétlődik, így másnap kitette a Facebookra szétvert arcáról készült fotóját, s megnevezte a férfit, aki ezt tette vele. Másnap jelezték, ezt nem teheti, így törölte a férfi nevét. 
  • 2020 januárjához érkezve  az elkövető polgári pert indított és ötmillió forint kártérítést kért azért, mert Bernadett őt megnevezte mint bántalmazóját, és ezt a Facebook oldalára két napra kitette. Bernadett a támadója ezen lépését is nyilvánosságra hozta és polgári perben mint alperes, viszontkeresetet nyújtott be, melynek jogalapja majd a később lezáruló büntetőügy jogerős ítélete lesz. 
  • A nő és ügyvédje 2020 májusában értesítést kaptak a rendőrségtől a nyomozás befejezéséről, és egy eljárást részben megszüntető határozatot is az ügyészségtől. Kiderült: az első három veréssel nem foglalkoztak. Bernadettnek azt írták, ha a korábbi verésekkel kapcsolatban felelősségre vonást szeretne, azt magánvádas eljárásban teheti úgy, hogy a vádat ő képviseli. Erre van harminc napja, karantén alatt. Gál szerint ez súlyos rendszerhibának minősül. Ezt megpanaszolták, de a felettes ügyészség is úgy látta, az ügyészségnek a korábbi esetekkel nincs dolga. Ez szintén egy hibás lépés volt. 
  • Egy újabb probléma is felmerült, ami a Btk. megfogalmazásában keresendő. Kiskorú veszélyeztetését csak az a személy tudja elkövetni, aki a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él. Azaz a hatgyermekes anyukát egy új kapcsolatában a párja/volt párja minden további nélkül bántalmazhatja gyermekei szeme láttára, nem követi el a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét akkor, ha nem él velük egy háztartásban.
  • Közben az esetről részletes tájékoztatást küldek a Legfőbb Ügyészségnek, ők négysoros levelében közölték, hogy jelezték a korábbi felettes ügyészi szervnek, vizsgálják felül az eljárást részben megszüntető határozatot. Ez így rendben is van. Felül is vizsgálta azt a korábbi felettes ügyészi szerv vezetője, és megváltoztatta, a nyomozás folytatására utasította a rendőrséget, szintén rendben. 
  • Most pedig kitűzték a bántalmazó által kezdeményezett polgári peres eljárás első tárgyalásának időpontját. A januári keresetet augusztus végére, ez a sebesség a magyar átlagot jellemzi, így nem jártak el kivételezett módon a felperessel.