Így népszavaznának a magyarok: tavaly sem a kormány kérdezte a leghülyébbet

Így népszavaznának a magyarok: tavaly sem a kormány kérdezte a leghülyébbet

A tavalyi évre alaposan rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, és ez meglátszott az országos népszavazási kezdeményezéseken is. Egyrészt csak 2021 második felétől élhettek a magyar állampolgárok a legfontosabb demokratikus eszközzel, másrészt sok felvetés foglalkozott magával a pandémiával is. 

Vírustagadók ostromolják a Nemzeti Választási Bizottságot

Ahogy sokasodnak a második hullámra való felkészülés jegyében a korlátozó intézkedések, egyre erőteljesebbé válnak a tiltakozó hangok is. Járványtagadó/vírustagadó/COVID-bagatellizáló(?) magyarok közül többen - jobb híján - népszavazási kezdeményezésekkel próbálkoznak, jelen pillanatban több kérdésük is ott pihen a Nemzeti Választási Bizottság asztalán, és elbírálásra vár.

A Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) összesen 46 kérdés futott be (itt a TELJES LISTA), négy esetben már biztosan véleményt mondhatnak magyarok (igen, ezek Orbán Viktor gyermekvédelminek nevezett agymenései), illetve két esetben pedig szalad a verseny az idővel (ez pedig az Egységben Magyarországért két kezdeményezése, itt első lépésben szükség van minimum 200-200 ezer támogató aláírásra). 

De vajon mi a helyzet a többivel? Hát, van velük baj bőven!

Orbán vs. Karácsony

Július 21-én tíz kérdés landolt az NVB asztalán, ötöt-ötöt az Orbán-kormány és Karácsony Gergely Szilveszter magánszemély (ő a főpolgármester) adott be. Ezek voltak a kormány kérdései:

 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?” 
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?"
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” (ez utóbbit elkaszálta az Alkotmánybíróság, mert Alaptörvényt sértett volna, ha az igenek győztek volna). 

Ezek pedig Karácsony Gergelyéi, amelyek akkor illeszkedtek is az előválasztási kampányához (az első kettőből népszavazás lehet, ha összejön a 200 ezer aláírás, a másik három fennakadt a rendszeren):

 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?”
 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?”
 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy minden hatvan év fölötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy ingyenesen legyen jogosult SARS-CoV-2 neutralizáló antitest kimutatására alkalmas tesztre?”
 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez?”
 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne legyen átengedhető magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetése?”

De az őrület csak ezután szabadult el!

Dr. Matyijcsik Sándor július 28-án arról szavaztatta volna a magyarokat, hogy

 • „Akrja-e (sic! - a szerk) Ön, hogy az Országgyűlés törvényben döntsön egy szakértői bizottság létrehozásáról, amelyik megvizsgálja a SARS-COV-2 vírus mesterséges eredetét?”.

Ez a kérdés el sem jutott az NVB-hez, mert a Nemzeti Választási Iroda kiszúrta, hogy nem sikerült három alkalommal ugyanolyan alaki formában leírni a kérdést (vö.: akrja-e). 

A Szabadság Egyenlőség Testvériség Párt több aktuálpolitikai kérdéssel is foglalkozott; ha erre igent mondtunk volna, mennyivel mássabb lenne a világ:

 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyar Állampolgárokat, bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújának kivételével, semmiféle módon ne figyelhessenek meg, ne hallgathassanak le, az állampolgárokat semmiféle egyedi azonosítóval ne láthassák el és arcfelismerő szoftvereket velük szemben ne alkalmazhassanak?”.

Csak sajnos megint jött a hiba. Az NVI azért nem engedte tovább, mert a "Szervező kezdeményezésében a „semmiféle módon ne figyelhessenek meg” mondatrész szerepel, míg a választópolgárok aláírását tartalmazó íveken pedig „állami szervek semmiféle módon ne figyelhessenek meg”, így a Szervező által népszavazásra javasolt kérdés nem azonos a választópolgárok által támogatott kérdéssel".

Pedig milyen jó lett volna, ha SENKI nem figyelne meg engem, és erről még szavazhatnék is!!!

Váradi Barna augusztus 2-án négy kérdéssel is megpróbálta lebuktatni korunk legnagyobb összeesküvését, a koronavírus-járványt.

 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem korlátozható a gyülekezési jog?”
 • "Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem korlátozható az oktatási intézmények működése?”
 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem korlátozható a szabad mozgáshoz való jog?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés jogszabályt alkosson, mely kimondja, hogy új koronavírusos beteg kizárólag az a beteg, aki új koronavírusszerű tünetekkel orvoshoz fordult?”

Ezek esetében az NVB azért vétózott, mert a kezdeményezések olyan kérdésekben kérik a választópolgárok állásfoglalását, amelyekből fakadó jogalkotási kötelezettség az Alaptörvény módosítása nélkül nem lenne megvalósítható.

De a háttérhatalom elleni harc türelemre int, így Váradi Barna augusztus 9-én újból 5 kérdéssel jelentkezett. 

 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem korlátozható a templomok működése?”
 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem korlátozható üzletek működése?”
 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az új koronavírus okozta megbetegedésekre hivatkozva nem vezethető be kötelező védőoltás?”
 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy Magyarország területén nem alkalmazható olyan védőoltás, amelynek rövid és hosszútávú egészségügyi mellékhatásaiért a gyártója nem vállal teljes körű jogi felelősséget?”
 • „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy emberiesség elleni bűncselekmény az új koronavírus okozta megbetegedésekre alkalmazott védőoltás meggyőződésből való visszautasítása okán eszközölt bármilyen jogkorlátozás?”

Mivel az Alaptörvénnyel csak a baj van, a Szabadság Egyenlőség Testvériség Párt augusztus 11-én kidobta volna az egészet a kukába (ezek már a 32. és 33. kérdések).

 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alaptörvényben foglaltakkal kapcsolatban országos népszavazáson fejezhessék ki véleményüket az emberek?”
 • „Egyetért-e Ön teljes mértékben az Alaptörvényben foglaltakkal?”

Amúgy utóbbi milyen menő közvélemény-kutatási kérdés lenne, ezt aztán lehetne mindenféleképpen értelmezni. 

Dr. szele Ferenc nem kegyelmezett volna a pedofiloknak:

 • „Egyetért-e Ön azzal, hogy azt a 21. életévét betöltött személyt, aki 12 évnél fiatalabb gyermek sérelmére szexuális erőszakot, kényszerítést követ el azt elmeállapotától függetlenül kasztrálják?”

Ecsenyi Szilárd pedig egy rendes kommentelőhöz híven bekapcsolt Caps Lock-kal (értsd: kiabálva) tette fel a kérdését:

 • „AKARJA-E, HOGY AZ MTVA ÚJ NEVE AZ LEGYEN, HOGY ADÓINKBŐL FENNTARTOTT HAZUG PROPAGANDA-CSATORNA?”

Bár nem könnyű irodalom, de Váradi Barna népszavazásra szánt kérdésein keresztül beleláthatunk egy vírus- és valóságtagadó ember világába, félelmeibe:

 • „Támogatja-e Ön, hogy a magyar állam a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon nyújtson be feljelentést azon magyarországi személyek ellen, akik egészségügyi beavatkozás kötelezővé tételével sértették meg a 2002. évi VI. törvénnyel kihirdetett Oviedói Egyezmény 2. cikkét és 5. cikkét?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy az új koronavírus elleni védőoltásokban részesült és azután bármilyen okból elhunyt személyek számáról, neméről, életkoráról és alapbetegségéről ugyanolyan naprakész információt nyújtson a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint amilyent az új koronavírusos elhunytakról nyújt a koronavirus.gov.hu/elhunytak internetes oldalon?"
 • „Támogatja-e Ön, hogy hogy kiskorú gyermekeket a szülő hozzájárulása nélkül az új koronavírus okozta megbetegedés elleni vakcinákkal beoltsanak?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy a rémhírterjesztés büntetőjogi tétel szövege a Magyar Köztársaságbeli legutolsó formáját nyerje vissza?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy a az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. § szövege az abban meghatározott tulajdonságok felsorolásánál a következő szöveggel egészüljön ki: „új koronavírus elleni be nem oltottsága”?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy az Országgyűlés jogszabályt alkosson, mely kimondja, hogy az új koronavírus okozta megbetegedések, az influenzához hasonlóan, a nem bejelentendő megbetegedések közé tartoznak?”

A szintén koronavírusjárvány-relativizáló Pócs Alfréd is megjelent a kezdeményezők körében, de ő azt szerette volna elérni, hogy "aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által, valamint a trianoni békediktátum révén elkövetett népírtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő". 

Az évet (amilyen szar volt, nem is meglepő!) Dr. Gődény György magánszemély (tudják, a kamupártos) zárta november 5-én:

 • „Egyetért Ön azzal, hogy a koronavírus járvány megszüntetése érdekében hazánkban minden nap legyen nemzeti ünnepnap?”. 

Az NVB szerint azonban mivel "Doktor Gődény" kérdése

a népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével nyilvánvalóan ellentétes, továbbá magatartása sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontjába is ütközik, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta.

Szóval, tényleg vannak olyan helyzetek, amikor nem az Orbán-kormány kérdezi a legnagyobb hülyeséget.