Egy megyényi jogfosztott szavazópolgár - levélben szavazást követelnek a külföldön élő magyarok

Orbánék nem akarják, hiszen a végén még nem rájuk szavaznának. 

Egyre sűrűbben és egyre hangosabban hallatják hangukat a külföldön élő magyarok, mind többen érzik, hogy a Fidesz-kormány által hozott intézkedések másodrendű állampolgárokként kezelik őket. Hatalmas, lassan az egymillió főt megközelítő tömegről beszélünk, akiknek jó része bizony nem a kormány által előszeretettel hangoztatott kalandvágyból hagyta el az otthonát, hanem mert a mesterségesen alacsonyan tartott munkabérek, az Európában egyedülállóan magas adóterhek, az oktatás és egészségügy rettenetes állapota miatt sokszor a puszta megélhetése került veszélybe. A magyar állam pedig nemhogy támogatásáról és segítő szándékáról biztosítaná ezeket az embereket, hanem átláthatatlan bürokráciával, mondvacsinált és nevetséges okokra való hivatkozással nehezíti életüket. 

Ilyen a levélben szavazás kérdésköre is, a több éve Írországban élő Novák Zsolt, a beadvány szerzője ez utóbbi ellen emelte fel szavát. Mint lapunknak elmondta, megdöbbentőnek tartja, hogy

míg a magyarországi lakcímmel rendelkezőknek csak és kizárólag a nagykövetség épületében a választás napján van lehetősége leadni voksukat,

addig egy erdélyi, kárpátaljai, vagy délvidéki honfitárunknak minden további nélkül lehetősége van postai úton is eljuttatnia szavazatát.

Felszólítjuk a kormányt, hogy a szavazás napján a külföldön tartózkodó összes magyar állampolgárnak biztosítsa a levélben szavazás lehetőségét

- jelentette ki Novák. 

"Elfogadhatatlan az a diszkrimináció, mely a külföldön élő magyar állampolgárokat sújtja

csak azért, mert a kormány elhibázott döntései következtében fellépő súlyos gazdasági és társadalmi problémák miatt kénytelenek voltak elhagyni szülőhazájukat" 

- szögezte le Dorogi György, a Dublini Jobbik Baráti Kör szervezője. A Jobbik eddig is mellé állt minden olyan kezdeményezésnek, mely a magyar emberek érdekeit szolgálja, ezen a jövőben sem kívánnak változtatni, sőt, mint Vona Gábor a napokban bejelentette, kormányra kerülésük esetén még szorosabbra fonnák az együttműködést. Egy civil parlament felállítása szerepel terveik között, mely különböző társadalmi szervezeteken keresztül mindenkinek lehetőséget biztosítana beleszólni az ország ügyeibe, valamint véleményt alkothatna a törvények gyakorlatban való alkalmazásáról, illetve javaslatot tehetne ezek esetleges módosítására - emlékeztetett Dorogi. 

A petíciót a nagykövetség nevében Magdó János első beosztott vett át, aki ígéretet tett annak továbbítására. Ennek szövegét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.

Petíció Magyarország Kormányának

Semjén Zsolt tavaly nyáron egymillió fő, kedvezményesen honositott választópolgárt ígért a következő választásokra. Mi, a petíciót átadó Írországban élő magyarok, üdvözIünk minden honosítottat, és örüIünk, ha a magyar országhatáron kívüI is egyre több magát magyarnak valló élhet szavazati jogával.

Van azonban egy szintén teljes megyényi,"régi” választópolgár, kinek szavazatairól a választási törvény legutóbbi módosításakor lemondott a parlament.

Lemondott, hiszen a Ievélben történő szavazás Iehetőségét csupán azoknak a többségében új választópolgároknak adta meg, akiknek nincs és vélhetően sosem volt magyarországi Iakcímük. Ránk, tartósan külföldön élőkre a választási rendszer önkényesen, diszkriminatívan, érdemi indok nélküI ró aránytalan terhet, annak ellenére, hogy a kapcsolatot Magyarországgal tartjuk, ápoljuk.

Sokunk kénytelen a választások napján

több órát utazni a legközelebbi követségre vagy konzulátusra,

ahelyett, hogy a választást megelőző napok valamelyikén a postára, vagy az általunk kiválasztott személyre bíznánk szavazatunk célba juttatását. Követeljük, hogy a Választási Eljárási Törvény a szavazás napján küIföldön tartózkodó összes magyar állampolgárnak biztosítsa a levélben szavazás Iehetőségét!


Szathmáry-Király Gábor

(Fotó: MTI/Molnár Edvárd)