Már közel tízezren jelentkeztek szavazatszámlálónak

Már közel tízezren jelentkeztek szavazatszámlálónak

Igaz, több mint a duplájára lenne szüksége az ellenzéki pártoknak, de az előválasztás után így is nagyon gyorsan és sokan jelezték részvételüket a szavazókörökben a 2022-es választások során.

A választások tisztasága szempontjából rendkívül fontos, hogy lehetőleg minden induló párt delegáljon szavazatszámlálókat az ország minden körzetébe

- idézi a 24.hu, a Húszezren a tiszta választásért 2022-ben névre keresztelt (röviden 20k22) kezdeményezést, amely azért jött létre, hogy ne fordulhasson elő olyan, ami 2018-ban történt, amikor sok szavazóbizottságban nem volt ellenzék által küldött tag. 

A toborzás az előválasztással indult, és eddig közel tízezren jelentkeztek. Van, aki Hollandiából is hajlandó hazajönni, hogy egy kis faluban ellássa ezt a feladatot.

A 2022-es országgyűlési választáson több mint tízezer szavazatszámláló bizottság működik majd (2018-ban 10 285 volt). Feladatuk a szavazás lebonyolítása, döntés a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, a szavazatok megszámlálása és a szavazóköri eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A 20k22 egy civil kezdeményezés a hat ellenzéki párt támogatásával, nem Bajnai Gordon áll mögötte, de köszönjük neki a népszerűsítést - interjú Ruskal-Klemm Csillával

Az elmúlt napokban nagyobb sajtófigyelmet kapott a 20k22 elnevezésű szerveződés, amely azt tűzte ki célként maga elé, hogy 2022 tavaszán minden szavazókörben legyen két-két képzett önkéntes szavazóbiztos, akik segítik a választás törvényes lebonyolítását. Pontosan kik állnak emögött a kezdeményezés mögött? Hogyan készítenek fel 20 ezer embert a szavazatszámlálói feladatok ellátására?

A legutóbbi országgyűlési választáskor az ellenzéki pártoknak összesen valamivel több mint 15 ezer delegáltja volt. De ahogy a jelöltállításnál nem volt valódi együttműködés, úgy a szavazatszámlálók beosztásában sem, így rengeteg szavazókörben nem volt ellenzéki delegált.

De a legérzékletesebb példa, amit a kezdeményezés létjogosultságának alátámasztására felhozott a szóvivő, az az, hogy a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a 2019-es európai parlamenti választások idején az 500 főnél kisebb lélekszámú települések szavazóköreinek háromnegyedében egyáltalán nem volt ellenzéki pártok által delegált szavazatszámláló.

A szavazatszámláló bizottságok legalább öt főből állnak, három tagot a helyi önkormányzat képviselő-testülete választ ki a bizottságba jelentkező helyi szavazópolgárok közül, a többieket pedig ideális esetben az induló pártok delegálják (szavazókörönként legfeljebb két-két főt). Ha ez nem jön össze, akkor az önkormányzatok által megszavazott póttagokkal egészítik ki a bizottságokat, hogy meglegyen a létszám.