A korrupcióról, valamint a magyar és román szuverenitásról

Miután az uniós pénzekkel történő visszaélés támogatására szavazott a Fidesz és a KDNP mellett a Jobbikból távozott négy képviselő is, elkezdtek terjeszteni a Facebookon egy képet, melynek szövege: „Ha Romániának sikerült megőriznie szuverenitását, mi miért fordulnánk az Európai Unióhoz? – Korrupcióellenes Ügyészséget Magyarországra!” A kép mellett valóban hazafias szöveg is olvasható:

Magyar vagyok. Egy olyan ország állampolgára, melynek alapjait ezer éve Szent István rakta le vérrel-verítékkel. Magyar az anyanyelvem, büszke vagyok a történelmünkre, a kultúránkra, a hagyományainkra, megannyi dicsőséges hősünkre, feltalálónkra, sportolónkra. Magyar vagyok: büszke és független. Nem akarom, hogy mások döntsenek a magyar jövőről. Nem akarom, hogy az Európai Unió szervei döntsenek olyan nemzetállami ügyekben, amelyek csak bennünket, magyarokat érintenek. Nem akarok uniós rendőrséget és nem akarok uniós ügyészséget sem.

Van ma Magyarországon korrupció? Szinte fel sem kell tenni a kérdést, annyira egyértelmű a válasz: igen, van. Viszont ennek a megszüntetése, a politikusbűnözők kőkemény elszámoltatása egyedül a mi feladatunk és felelősségünk. Teljességgel hibás azt gondolni, hogy az unióhoz szaladva, majd egy csapásra megszűnik a kormányzati korrupció, hiszen régóta létezik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amely azonban még csak fékezni sem volt képes a tagállami korrupciót. Egyébként is butaság azt hinni, hogy az unió működését nem hálózzák be a különféle korrupciós botrányok. Teljes meggyőződésemmel hiszem azt, hogy a szuverenitásunkat érintő kérdésekben nem engedhetjük át a döntést az Európai Uniónak.

Nekünk magyaroknak kell megteremtenünk a tiszta közélethez vezető utat. Ez pedig csak egyetlen módon lehetséges, ha támogatjuk egy olyan, a politikától független Korrupcióellenes Ügyészség felállítását, ahol magyar ügyészek dolgoznak legjobb tudásuk szerint, önállóan és mindenkitől függetlenül. Jó példaként szolgálhat ebben a küzdelmünkben Horvátország, vagy Románia, ahol korrupt állami vezetőket, minisztereket, polgármestereket, bírókat ítéltek el hosszú évekre, mert loptak, csaltak és súlyosan megkárosították az adófizetőket. Ha máshol sikerült ezt elérni, nálunk miért ne lehetne?

Elítélem és mélységesen megvetem a jelenlegi korrupt rendszert, de a fent írt indokaim miatt nem tudtam támogatni a Parlamentben az Európai Ügyészséghez történő csatlakozási kezdeményezést. Azt a kezdeményezést, melyet a Jobbik nyújtott be úgy, hogy nem is olyan régen még totálisan ellenezte azt. Sőt, még a 2018-as Jobbik programban is ennek elutasítása szerepelt:

„Emellett fel fogjuk állítani a kizárólag a parlamentnek alárendelt Korrupcióellenes Ügyészséget, amely szervezet kizárólag a korrupciós bűncselekmények felderítésével fog foglalkozni, és külső kontrollt jelent majd az általános hatáskörű ügyészség működése felett is.”

„A szuverenitást érintő politikai kérdésekben elutasítjuk a szorosabb integrációt, sőt visszakövetelünk bizonyos, jelenleg ma még uniós jogköröket függetlenségünk minél nagyobb mértékű visszaszerzésének és megőrzésének érdekében.”

„Itt az utolsó esély arra, hogy az Unió letérjen a lakosság akaratával ellentétes, központosítást és diktatúrát jelentő lisszaboni útról, és egy brüsszeli központú birodalom helyett olyan együttműködési kereteket teremtsen, amelyek tiszteletben tartják a tagországok szuverenitását.”

Két, most már független országgyűlési képviselő is osztotta a Facebookon a Romániát mint a szuverenitás követendő példáját felmutató képet és az azonos szöveget, Apáti István és Fülöp Erik. (Bár a képet előbbi már eltávolította a posztból, ez a szerkesztési előzményekből látszik.)

(Frissítés: Fülöp Erik időközben törölte a posztot, de természetesen megtekinthető, íme.)

Nos, az OLAF-ra hivatkozni nem szerencsés, hiszen nem bűnüldöző szerv, mindössze arra tehet ajánlást a tagállami ügyészségeknek, hogy milyen hazai jogszabályhely alapján indítsanak nyomozást. Hogy Polt Péter mennyire veszi ezt komolyan, arra nem is Orbán Viktor vejének Elios-botránya az eklatáns példa, sokkal inkább a szocialista kormányok 4-es metrós ügye, hiszen annak kipattanásakor a Fidesz képviselői naponta tartottak sajtótájékoztatót, még parlamenti vizsgálóbizottságot is felállítottak, mégsem sikerült a főkolomposok közül nemhogy elítélni, még kihallgatni sem senkit!

Az uniós ügyészséggel kapcsolatos álláspont kialakításakor valóban jogos kérdés, hogy a szupranacionális szerv vajon nem fog-e túlterjeszkedni hatáskörén, nem lesz-e „munkásököl, vasököl” az Európai Egyesült Államokat kívánó uniós vezetők kezében, amely „oda sújt, ahova köll”. A Fidesz 2014-ben, mikor még elképzelés szintjén is alig létezett az Európai Ügyészség, egyáltalán nem tartott ilyenektől. Most, hogy konkrétan, rendeleti szinten szabályozott, hirtelen nagyon is ellene van, hiszen a lenyúlt uniós források miatt akár büntetőjogi felelőséget is kimondhat, és ott nincs Polt Péter, aki elmismásolná az ügyet.

A Fidesz támogatja az Európai Ügyészség felállítását

„A Fidesz támogatja (...) az Európai Ügyészség felállítását, hatáskörének bővítését az unió pénzügyeit sértő bűncselekményeken túl más súlyos, több tagállamot érintő bűncselekményekre is." Ez olvasható a Fidesz európai parlamenti választási programjának 59. oldalán, melyet az Uniós szakpolitikák - Az értékek és a jog Európája című fejezetben fogalmaztak meg a szerzők.

Nos, az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló 2017/1939 számú tanácsi rendelet már a preambulumában rögzíti, hogy a tagállamok közt nem volt egyhangú a rendelettervezetre történő reagálás. Ugyanakkor azt is kiköti, hogy

az Európai Ügyészség hatásköre tárgyi hatályának az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre kell korlátozódnia,

az e rendeletben meghatározottak szerint.

Majd később leszögezi:

Ez a rendelet nem sértheti a tagállamoknak a bűnügyi nyomozások megszervezésére vonatkozó nemzeti rendszereit.

Ja, Románia az Európai Ügyészség felállításakor az elsők között csatlakozott az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélések után nyomozó szervezethez, ez pár kattintással ellenőrizhető lett volna. Biztos jó volt példaként felhozni?