Bírók határolódtak el a Handót behízelgő módon búcsúztató bíróktól

Handó Tünde

Emlékeznek még arra a nyílt levélre, amiben 24 bírói vezető meleg szavakkal és csöpögő dörgölőzéssel búcsúztatja Handó Tündét?

Ha nem, akkor először ezt olvassák el:

"Soha el nem múló tudást, érzést kaptunk Tőled bírói hivatásról, bírói függetlenségről pártatlanságról, méltányosságról, elfogulatlanságról, igazságosságról"

Csodálatos levélben búcsúztatják Handó Tündét a bírói vezetők. A birosag.hu-ra felkerült levélben 24 bírói vezető "köszöni" meg az Országos Bírósági Hivatal távozó elnökének áldozatos munkáját. A levél első pillantásra egy, a NER nyelvezetébe könnyen beilleszthető, behízelgő búcsúztatónak tűnik, ám igen hamar átjöhet (különösen azoknak, akik Handó páratlan munkásságát és a bíróságokkal való kapcsolatát ismerik), hogy egészen másról van szó: egy gunyoros, sőt, cinikus integetés a távozó elnök után.

Múlt hét szombaton némi hezitálás után úgy döntöttem, hogy nem, a levél írói nem gondolhatják komolyan a benne leírtakat (még akkor sem, ha tudjuk, hogy Handó által kinevezett bírákról van szó). Függetlenül ugyanis az abban foglaltak igazságtartalmától (nem, nem sok van benne), a nyílt levél teljes nyelvezete, a már szinte égetően kínos behízelgés, modorosság és az ötvenes éveket idéző fogalmazás - számomra - egyértelművé tette, hogy

épeszű, aggyal rendelkező, ráadásul a jogi kart elvégző tanult, értelmes és olvasott emberek ilyet csak akkor írnak, amikor valakit vagy valamit ki akarnak gúnyolni.

Emellett pont a benne foglaltak valóságtól való mérföldes távolsága miatt joggal gondolhattam azt, hogy ez a levél egy gunyoros, cinikus búcsúztatás, semmi több.

Nos, nagyobbat nem is tévedhettem volna, vagy csak a Magyar Bírói Egyesületnek nincs humora. 

Utóbbi egyesület ugyanis a honlapjára kitett közleményben az említett bírói vezetők levelétől elhatárolódik, magyarul halálosan komolynak gondolják az utóbbi évek legabszurdabb dokumentumát.

És lehet, hogy nekik van igazuk.

"A Magyar Bírói Egyesület a bíróságok vezetői - a törvényszékek és az ítélőtáblák elnökei - dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal leköszönő elnökének távozása alkalmából közzétett nyílt levelében írtaktól elhatárolódik és egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy

- az abban írtak nem a bírói kar véleményét tükrözik;
- a levél stílusával és tartalmával nem tud azonosulni, mert az nem felel meg a Bírák Etikai Kódexében foglalt elvárásoknak, az alkalmas a bírói hivatás méltóságának, pártatlanságának, illetve ezek látszatának veszélyeztetésére;
- az aláíró vezetők megnyilvánulása saját méltóságukat és ezáltal az egész bírósági szervezet méltóságát is csorbítja!

A MABIE a bírák nevében visszautasítja azt, hogy a távozó elnök tanította volna meg a bírói kart bírói hivatásra, függetlenségre, pártatlanságra, méltányosságra, elfogulatlanságra és igazságosságra, mint ahogy azt is, hogy a bírósági szervezetrendszer minden egyes eredményét egy személynek tulajdonítja!

A MABIE kifejezetten az elmúlt időszak történéseivel ellentétesnek ítéli a levél bírói önigazgatás szintjének emelésével kapcsolatos állításokat, hisz az OBH (és egyes igazgatási vezetők) és az OBT között az elmúlt másfél évben gerjesztett konfliktusok, az OBT működésének akadályozására és negligálására irányuló törekvések ezzel épp ellentétes irányba hatottak.

Emlékeztet arra is, hogy az elmúlt 8 évben elért jelképes mértékű illetményemelés eddig nem jelentett és az OBH által előterjesztett – és mára törvénytervezeti formát öltő – illetményemelési javaslat sem jelent pillanatnyilag érdemi előrelépést a beosztott és az alsóbb fokú bíróságokon ítélkező bírák számára. A MABIE már többször kiemelte, hogy az OBH által javasolt illetményemelés jelentős aránytalanságokat eredményez az ítélkező bíró és az igazgatási vezetők között, az utóbbiak javára.

A MABIE köszönetet mond az ítélkező bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak a bíróságok európai szinten is kimagasló eredményeiért és az elmúlt nyolc év sikereiért!"

Ennek fényében már alig várom a Handót búcsúztató bírák ellen-ellen nyílt levelét is, amiben visszautasítják a MABIE vádjait és megerősítik, hogy a levelüket igenis komolyan gondolják.