A Jobbik alelnöke levélben fordult Matteo Mecaccihoz a voksturizmust támogató törvény miatt

lakcímkártya, lakcím, voks, szavazás, regisztráció,
Egy magyar állampolgár tölti ki a Névjegyzékbe vételi kérelem a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára című nyomtatványt
MTI Fotó: Haáz Sándor

Lukács László György az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) parlamenti közgyűlésének tagja levelet írt Matteo Mecaccinak, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája igazgatójának a magyar választások tisztaságáért érzett aggodalmából.

A Jobbik alelnöke közleményében kifejti, hogy a demokratikus értékek aláásásának tartja azt, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz törvénymódosítással legalizálta a voksturizmust. Ezzel ugyanis a jelenlegi kormánypárt fiktív lakcímekkel, a szavazók utaztatásával, illetve szállításával nagymértékben képes befolyásolni a parlamenti választások eredményét.

Az eddig meglévő törvényi garanciák kiiktatása így különösen a korábbi valótlan – tehát az életvitelszerű tartózkodás tényének valótlan bejelentése – lakcímbejelentés büntethetőségének megszüntetése lényegesen és érdemben befolyásolhatja a magyar választások tisztaságát.

- idéz Mecaccinak címzett leveléből, mely teljes egészében alább olvasható:

Dr. Lukács László György, magyar országgyűlési képviselő (Jobbik frakció) vagyok. Engedje meg, hogy úgy is mint a Magyar Parlament EBESZ delegáltja egy, a magyar választási rendszert érintő friss jogszabályváltozásra hívjam fel figyelmét, amely érdemben és negatív irányban befolyásolhatja a 2022 áprilisában tartandó magyar általános választások demokratikus voltát.

A Magyar Országgyűlés az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/17277. számú törvényjavaslatot november 9-én fogadta el, amely törvény így kihirdetését követően tovább ássa alá a magyar demokratikus értékeket azzal, hogy visszaélésszerű befolyást biztosít a választópolgárok adatiban. Az elfogadott törvény megváltoztatja a lakóhely fogalmát: a jövőben nem kell ténylegesen ezen a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít. A szabályozás így ezzel az eddigieknél is szélesebb kapukat nyithat a voksturizmus előtt. A magyar választási rendszer egyik lényeges azonosító adata a személyek lakcíme, amely meghatározza a szavazás helyszínét, és magában hordozza a helyi és országos közügyekbe való beleszólás módját is. Így a lakóhely – amelynek fogalmát most, a választás előtt pár hónappal változtatta meg a kormány – az egyik biztonsági elem azzal szemben, hogy a választókerületek lakosságszámát visszaélés-szerűen, a választás tisztaságát sértő módon lehessen befolyásolni fiktív lakcímmel vagy szavazók utaztatásával, szállításával egy-egy kiélezett, versengő körzetben. Az eddig meglévő törvényi garanciák kiiktatása így különösen a korábbi valótlan – tehát az életvitelszerű tartózkodás tényének valótlan bejelentése – lakcímbejelentés büntethetőségének megszüntetése lényegesen és érdemben befolyásolhatja a magyar választások tisztaságát.

Tisztelettel kérem Önt és az Ön által vezetett irodát, hogy kiemelten foglalkozzon ezzel a friss, a magyar választásokat negatívan érintő változtatással.

Az Országgyűlés a hét első felében szavazta meg azt a javaslatot, amely az eddigieknél is szélesebb kapukat nyithat a voksturizmus előtt. A jogszabály-módosítás lényege, hogy megváltoztatja a lakóhely fogalmát, ennek megfelelően a lakóhely egy kapcsolattartási címmé változik, amely esetében az ottélésnek csak a vélelme lesz meg. A fiktív lakóhely létesítése vagy az abban való közreműködés így nem büntetőjogi kategória innentől kezdve.