Karikó Katalint az MTA tiszteleti tagjává választották

karikó katalin
A Széchenyi-díjjal idén kitüntetett Karikó Katalin Semmelweis Ignác-díjas kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense
MTI/Cseke Csilla

Az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait választotta meg az Akadémikusok Gyűlése május 3-ai, zárt ülésén. Utóbbi elismerésben részesült most Karikó Katalin.

A kedden megválasztott 100 új akadémikust 110, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választották meg. Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat, legutóbb 2019 májusában volt tagválasztás.

A megválasztott akadémiai tiszteleti tagok között szerepel Karikó Katalin biokémikus és Thomas C. Südhof, orvosi-élettani Nobel-díjas (2013) biokémikus, neurobiológus.

Az Akadémia Alapszabálya szerint

  • levelező taggá az a magyar állampolgár választható meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.
  • Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.
  • Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységét külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel.
  • Tiszteleti taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységét külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

Előírás, hogy a 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes létszáma pedig a 365 főt.

A tagjelölést az Akadémia tudományos osztályai végzik. Tagjelöltekké azok válnak, akik elegendő számú ajánlást kaptak a hazai akadémikusoktól. Külső tagokra külső tagok is tehetnek ajánlást.

Az általános érdekeket mint figyelembe vehető szempontokat a tagválasztás előtti évben az Akadémikusok Gyűlése határozza meg az akadémikusválasztási irányelvekkel összhangban. A szempontok között első helyen kell, hogy szerepeljen a női akadémikusok arányának javítása. Ebben az évben 13 kutatónő található a 100 új akadémikus között.

Az MTA köztestületét az akadémikusok és a Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező személyek alkotják. A köztestület körülbelül 18 ezer hazai tagja részt vesz a magyar tudomány feladatainak megoldásában.

Az új akadémiai tagok teljes listája az MTA honlapján olvasható.