Még várni kell Muravidék gazdasági visszacsatolására

Szlovénia északi régióját képező Muravidéken 6-8 ezer magyar él, a határ két oldalát mégsem köti össze megfelelő tömegközlekedés.

2007-ben készült egy hatástanulmány Lendva és Lenti vasúti összekapcsolására, a problémát pedig a muravidéki magyarok igyekeznek minden rendelkezésre álló fórumon (legutóbb a Magyar Ifjúsági Konferencia 2015. márciusi kolozsvári ülésén) napirenden tartani.

Az ügyben nemrég a jobbikos Szávay István nyújtott be írásbeli kérdést. Ebben a képviselő a muravidéki és őrségi magyarság számára fontos gazdasági-turisztika és kulturális szempontokra hívta fel a figyelmet hozzátéve, hogy így „integrálni lehetne egy Horvátországot, Szlovéniát és Magyarországot Zágrábon, Varasdon, Csáktornyán, Lendván és Zalaegerszegen keresztül összekötő közlekedési és áruszállítási útvonalba, amely maga után vonhatná az érintett (gazdasági szempontból jelenleg sajnos periferikus) két régió fejlődését is.”

Válaszában Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a projekt elhanyagolását azzal magyarázta, hogy a meglévő vasúti kapcsolat kapacitása is kihasználatlan, ezért a kapacitás növelését sem a magyar, sem a szlovén fél nem tartja időszerűnek. „A szlovén fél  jelezte, hogy a Rédics-Lendva vasúti kapcsolat megvalósításában szakmai előfeltételnek tartja a szlovéniai Lendva és Beltinci közötti szakasz megépítését, ugyanis anélkül a regionális kezdeményezésben javasolt új vasúti határátmenetnek nem lenne kapcsolódása a szlovéniai hálózathoz” – szól az indoklás.

A szlovének ráadásul számos olyan problémát tártak fel, ami hátráltatja a projektet, a tervezett útszakasz például természetvédelmi területeket és kiváló minőségű termőföldeket is érintene. A miniszter tájékoztatása szerint ameddig a szlovén fél nem lát fantáziát abban, hogy a tervezett útszakaszt bekapcsolja saját vasúti hálózatába, addig nincs reális esély a közös munka megkezdésére.

A 2012-ben megszüntetett távolsági buszközlekedés kapcsán Seszták Miklós kifejtette, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014 tavaszán költségvetési igénnyel ellátott cselekvési tervet készített, amelyben viszont a Volán Zrt. korábbi jelentéseire hagyatkozva megállapították, hogy menetrendszerinti járatok újraindítására „nincs érdeklődés”.

Az Alfahír az ügy kapcsán megkereste Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét, aki elmondta, sikerült elérniük, hogy az említett vasúti szakaszon hetente kétszer beindult a személyforgalom. Vannak olyan tervek is, hogy a szomszédos községközpontot, Muraszombatot összekössék Ausztriával, emellett európai uniós források bevonásán is dolgoznak. Horváth Ferenc az ügyben rendszeresen találkozik a Zala megyei közgyűlés elnökével, és örömét fejezte ki, hogy a Jobbik is napirenden tartja a témát.

B.J.