Akadémiai Dolgozók Fóruma: elfogadhatatlan a kutatóhálózat kiszervezése

Megdöbbentek, hogy az MTA elnöksége mégis behasalt a Palkovics-tervnek.

Az Alfahíren is beszámoltunk arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László tudomásul veszi a kormán szándékát, miszerint az MTA kutatóintézet-hálózatát az Akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma a Facebook-oldalán reagált az MTA elnökségének kapitulálására és emlékeztetettek arra, hogy az ellentmond a 2018. decemberi rendkívüli MTA közgyűlés nagy többséggel elfogadott határozatainak és az MTA Elnöksége februári döntéseinek is, miszerint az akadémiai kutatóhálózat továbbra is kizárólag az MTA szervezeti keretein belül kell hogy maradjon.

"Szabad ország, szabad tudomány!" - tüntetés az MTA mellett

Pléh Csaba professzor, az MTA rendes tagja arról beszélt, hogy tudosok és a tudomány mindig is a versengés világában élt, a tudósok egymást tartják kontroll alatt. Most azonban úgy szeretnék versenyeztetni a tudósokat, hogy "a lábukat amputálják" . Ugyanakkor a tudosók ismerik a versengés szabályait. A kormány lenézi a tiszta kutatás világát.

Az akadémiai érdekvédők szerint éppen ezért a Lovász László elnök és Palkovics László miniszter által aláírt nyilatkozatot nem lehet másként értékelni, mint az akadémiai dolgozók közössége és a magyar tudományosság számára legfontosabb kérdésben történő megfutamodást.

 

„Mivel a kutatóintézet-hálózat működésének keretei az eddigi tárgyalások sarkalatos pontját képezték, az Akadémia szervezetén kívülre kerülése esetén a „világos, hosszú távú stratégia mentén való működés” és az „új irányítási rendszer” ígérete a nyilatkozatban vázolt formában értelmezhetetlen és a kutatóhálózat dolgozói számára semmilyen biztosítékot nem jelent. Rendkívül problémásnak tartjuk, hogy az MTA saját, az utóbbi napokban megfogalmazott kommunikációjával ellentétesen, hivatalosan közli egy tárgyalási forduló aktuális állását. Véleményünk szerint a szándéknyilatkozat jelen formájában – különösen az MTA elnökének aláírásával ellátva – az MTA Elnökségére, az ott meghozandó döntésekre irányuló egyértelmű nyomásgyakorlás. Ezen a megítélésen az sem változtat, hogy a javaslat egy adott tárgyalási szakaszt fémjelez, mert a tartalmi elemei már a két fél közötti egyértelmű megállapodásra utalnak. A szándéknyilatkozat pontjai nem tartalmaznak semmilyen komolyan vehető garanciát sem a kutatóhálózat tudományos és szervezeti integritásának és szakmai függetlenségének megőrzésére, sem a 2020 utáni működtetés mikéntjére vonatkozóan. Palkovics miniszter 239 napja nem adott értelmezhető magyarázatot arra, hogy miért kell az MTA kutatóhálózati struktúráját átalakítani. Hasonló módon nem kaptunk választ arra sem, milyen szakmai indokok támasztják alá az egész hazai tudományfinanszírozás rendszerének kormányzati kontroll alá vételét. A 239 nap bizonytalanságban tartás ugyanakkor nem elegendő indok ahhoz, hogy az MTA vezetése korábbi elvi állásfoglalását a rövid távú túlélés, a várható veszteségek minimalizálása reményében, és az akadémiai vagyon – egyébként nem garantált – megtartása érdekében feladja.”

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma jelezet, hogy hű marad elfogadott nyilatkozataihoz, és kiáll a közel 5000 dolgozó érdekeiért. Követelik, hogy a szándéknyilatkozatban megfogalmazott elveket – a zsarolásnak semmiképpen sem engedve – az eljárásrend betartásával az MTA Elnöksége a korábbi döntéseivel összhangban utasítsa el, illetve azok ebben a formában ne kerülhessenek a Közgyűlés elé. Továbbá azt is követelik: a tárgyalások a továbbiakban a nyilvánosság előtt folytatódjanak, hogy arra a tudományos közösség reagálni tudjon.

(Fotó: Béli Balázs/Alfahír)

A kutatók szeretnének tisztán látni, de egyre ködösebb az MTA kutatóhálózatának sorsa

Továbbra is több, aggodalomra okot adó nyitott kérdés van a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóhálózatának tervezett átalakításával kapcsolatban. Az sem segít a tisztánlátásban, hogy a sajtóban bőven akadnak egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és kijelentések, amelyek csak ködösítik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szándékait, vagyis homályba burkolják az úgynevezett Palkovics-terv részleteit és végső célját.