Pintér Sándor kárára növeli tovább Rogán Antal hatalmát Orbán

Pintér Sándor kárára növeli tovább Rogán Antal hatalmát Orbán

Nem új, hogy a miniszterelnök variálja a miniszterek jogköreit és az alájuk tartozó feladatokat, így senki nem kényelmesedik bele a pozíciójába. A propagandáért és a titkosszolgálatokért is felelős miniszter viszont egyre több hatalmat halmoz fel.

Egy kedd este megjelent kormányrendelet olyan hagyományosan a Belügyminisztériumhoz tartozó feladatokat vesz el Pintér Sándortól, mint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a magyar állampolgárok külföldre utazásának és az útlevélkiadásnak a szabályozása – vette észre a hvg.hu. A feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó jogköröket Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője kapja meg. Még a közlekedési büntetőpontok nyilvántartása is az ő hatáskörébe fog tartozni.

A Fidesz-kormányban folytatódik a központosítás, Rogán Antal hatalma pedig egyre nő.

A július 2-án megjelent Magyar Közlönyből az is kiderül, hogy a belügytől az Energiaügyi Minisztériumhoz kerül a vízgazdálkodás, kivéve a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítmény engedélyezését, és a vízvédelem, ideértve a vízügyi igazgatási szervek irányítását, a víziközmű-szolgáltatást, a települési szennyvízelvezetés szabályozását.

Lázár János építési és közlekedési miniszter egyik jogkörét is Lantos Csaba energiaügyi miniszternek adják: az épületek energetikai jellemzőinek felmérésével és az energetikai tanúsítványokkal kapcsolatos feladatokat kapja meg.

Szijjártó helyett a nemzetgazdasági miniszter lesz a felelős az űrtechnológiáért.

Ezt a feladatkört korábban Szijjártó Péter külügyminiszter vitte.

Tuzson Bence igazságügyi miniszternek meg kell válnia a fogyasztóvédelem ügyétől, ugyanis az is Nagy Márton tárcájához kerül. A nemzetgazdasági miniszter dolga lesz, hogy megalkossa a Magyar Export-Import Bank és a Magyar Exporthitel Biztosító stratégiáját, illetve gondoskodjon a szükséges finanszírozásról. A kormány ezeken keresztül pénzeli az úgynevezett „kifektetéseit”.

Szijjártó Péter még két hatáskört elveszít:

Ezentúl nem ő, hanem a nemzetgazdasági miniszter határozhatja meg, hogy melyik harmadik ország állampolgára foglalkoztatható hazánkban, tehát

Nagy Márton lesz az a miniszter, aki eldöntheti, hogy mely harmadik világbeli országból importálhatnak vendégmunkásokat.

Ő lesz a felelős a védelmi ipari fejlesztésekért és beruházásokért, sőt ettől kezdve az érintett minisztériumok bevonásával ő dönthet az iparfejlesztés stratégiai kérdésekben is. Az viszont még mindig nem világos, hogy hol húzódik a határvonal a nemzetgazdasági és a honvédelmi tárca feladatai között. Az új feladatkiosztás szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter végzi a kormányok közötti koordinációt és nemzetközi képviseletet a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel ügyében, és dönt a stratégiáról.

Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadójának, Biró Marcellnek a pozíciója is erősödött. Ő ugyan nem miniszter, de a rendelet alapján ő lesz felelős a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati munka koordinálásáért, illetve feladatot kap a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók átvezényléséről.

A kormányrendelethez még nem adtak ki indoklást, ezért egyelőre nem lehet tudni, hogy miért csoportosították át a feladatokat.

A kötelező digitális állampolgárság miatt kaphatott Rogán minisztériuma többlethatalmat.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a következő tájékoztatást adta a 24.hu-nak:

„Magyarország ez év őszétől a Digitális Állampolgárság program keretében fokozatosan tér át a digitális okmányokra a papír és kártya alapú okmányok helyett, teljesítve ezzel az Európai Unió EIDAS rendeletében rögzített kötelezettségeket. A Digitális Állampolgárság programot a Miniszterelnöki Kabinetiroda valósítja meg. A személyi adat és lakcímnyilvántartás mindig annál a tárcánál van, amelyik az okmányok kibocsátásáért felel, ezért volt szükség a kormány statútumának módosítására”.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács alakuló ülésén a Karmelita kolostorban 2022. július 26-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)