Ha szeretne egy rakás ismeretlent "befogadni" a '22-es választások idejére, akkor így úszhatja meg

szavazás
MTI Archívum

"Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról".

Ki gondolná, hogy egy ezzel a címmel megjelenő törvénycsomag mögé be lehet rejteni egy lehetséges és tömeges választási csalás kísérletét? Pedig az Orbán-kormánynak - úgy tűnik - ez is sikerül(hetet)t. 

A Semjén Zsolt nevéhez köthető salátatörvényt ugyan már a múlt héten elfogadta a Parlament, ugyanakkor a baljós kiskaput a Társaság a Szabadságjogkért (TASZ) tegnap fedezte fel a szövegben. A TASZ ugyanis kiszúrta, hogy az Orbán-kormány ezzel a törvénycsomaggal legalizálta a fiktív lakcím létesítését, amivel akár a jövő évi választásokon is torzíthatnak a billegő körzetek eredményén. 

A legfontosabb dolog, hogy alig félévvel a választások előtt, egy pusztító világjárvány és egy tomboló gazdasági válság alatt érezte úgy a kormányzat, eljött az ideje annak, hogy a "lakóhely" fogalmát megváltoztassa. Ehhez pedig a kormányzatnak módosítani kell a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (1992. évi LXVI. tv.) szóló törvény (Nytv.) több pontját is. 

Az Nytv 5. paragrafusa eddig nagyon világosan fogalmazott. A 2. pont szerint

"A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll."

Orbánék a fenti szövegrészt kitörölték, és ezt rakták helyére:

"A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál."

Ez az egyik kitétel, ami miatt most felháborodtak a jogvédők és az ellenzéki pártok. 

Plasztikusan fogalmazva: a lakóhely tehát ezután egy olyan címhely, ahova a választási iroda kiküldi a választási értesítőt. 

Na, de mi tévők legyünk, ha valamiért "befogadtunk" a lakásunkba mondjuk 151 fő választókorú állampolgárt 2022 áprilisában, akik aztán mind el is mennek szavazni a mi választókerületünkben? Nem lesz ebből bajunk?

Nos, Orbán Viktor válasza szerint nem!

A nyilvántartásról szóló törvény 26. paragrafusa foglalkozik a lakcímadatok érvénytelenítésével. Eszerint:

"Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós. Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós."

Ezt azzal egészítették ki, hogy

„nem vezethet a lakcímadat érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár nem él életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban".

Tehát, egyáltalán nem gond, hogyha a "befogadott" ismeretlen választópolgár be sem teszi a lábát a lakásunkba, szavazni attól még elmehet. 

Polt elismerte, még mindig 151 ügyben nyomoznak a választásokkal kapcsolatban

Polt Péter legfőbb ügyész a DK-s Oláh Lajos kérdésére elismerte, a 2018-as parlamenti választásokkal kapcsolatban 249 nyomozást rendeltek el, ebből 151 még mindig folyamatban van, míg mindössze 4 ügyben született döntés (a bíróság 2 személlyel szemben felfüggesztett szabadságvesztést, másik 2 személlyel szemben közérdekű munkát szabott ki, 2 embert közérdekű munkára büntetett, 2 embert próbára bocsátott, 1 személy kapott pénzbüntetést.

Semjén salátatörvénye nem áll meg itt, ugyanis hozzányúlnak a Büntető törvénykönyvhöz (Btk.) is: megváltoztatták a közokirat-hamisítás törvényi szabályozását is. 

Eddig úgy volt, hogy aki "közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő". Az új fideszes törvényjavaslat szerint azonban nem valósul meg az közokirat-hamisítás "a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, amennyiben arra a szállásadó hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezéssel kerül sor". 

Azaz így lehet levédeni a szavazópolgár bejelentkezését. 

Az indokolás szerint a jövőben nem minősül bűncselekménynek, ha a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés az Nytv. rendelkezéseivel ugyan nem áll teljes mértékben összhangban, de a bejelentésre a szállásadó tudtával és hozzájárulásával kerül sor. Úgyszintén kivételt képez a büntetendő cselekmények köréből, ha a lakcímbejelentés a saját tulajdonú ingatlanba történik, hiszen ez esetben is nyilvánvalóan hiányzik a cselekményből a visszaélésszerűség, illetve a társadalomra veszélyesség.

Gigantikus választási csalás készül: disznóólba, lakhatatlan házakba jelentik be százával a szavazókat

Szávay István csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: úgy tudja, Pintér Sándor belügyminiszter a választások idejére mind az ukrán, mind a szerb határon lazább ellenőrzést rendelt el, és más vasárnapokon egyébként nem működő átkelőket nyittat meg. A politikus szerint az intézkedés célja egyértelműen az, hogy megkönnyítse a szavazást azoknak a kettős állampolgároknak, akik valójában nem élnek Magyarországon, csak egy fiktív bejelentett lakcímük van.

Érdekes az is, hogy mit tart a jogalkotó társadalomra veszélyesnek, amely esetekben nem zárható ki a büntetőjogi felelősségre vonás. Ezeket az esetek sorolták föl, ahol ha a valóságot nem fedő lakcímbejelentést szándékoltan bizonyos kedvezmények, juttatások jogosulatlan igénybevételére, vagy egyes kötelezettségek alóli jogalap nélküli kibújásra használják fel, az bűncselekmény:

  • költségvetési csalás,
  • társadalombiztosítási,
  • szociális
  • vagy más jóléti juttatással visszaélés. 

A billegő körzetek választási eredményeinek befolyásolása nem ilyen. 

Több száz kamuszavazót jelentett be határ menti falujába egy fideszes és egy független polgármester

Tiszasziget fideszes, illetve Újszentiván független polgármesterét közokirat-hamisítás miatt ítélték el - adja hírül az Átlátszó. A két, szerb határ mellett található település vezetője 142 esetben asszisztált fiktív lakcím-bejelentéshez, egyikük maga aláírt alá a szállásadói lapokat, másikuk pedig szállásadókat beszélt rá az aláírásra. Ferenczi Ferencet és Putnik Lázárt tárgyalás nélküli határozathozatallal ítélték el.

"Egy salátatörvénybe csomagolva Orbánék ismét egy merényletet hajtottak végre a jogállam ellen. A lakosság adminisztrációs terheinek csökkentésére hivatkozva – pontosabban ennek álcája mögött – legalizálták a voksturizmust. A fiktív lakcím – tehát 200 ukrán állampolgár tető nélküli romos házba való bejelentése, illetve maga a bejelentkezés – nem lesz büntethető. A jövőben nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít, mondjuk, pont a választások idejére"

- reagált a Jobbik. A párt emlékeztetett, "az elmúlt évek választásain több alkalommal is szavaztak olyanok, akik csak azért létesítettek fiktív lakcímet, hogy voksolhassanak az adott választáson. Jól emlékszik mindenki, hogy a 2018-as választáson nagyüzemben szállítottak és jelentettek be ukránokat határ menti településekre. Olyanokat, akik magyarul sem tudtak, és vélhetően életükben először jártak Magyarországon". Mindez szerintük "természetesen” a fideszes rezsim jelöltjét szolgálta.

A jobbikos politikus több mint tízezer bejegyzett fiktív lakcím miatt tett feljelentést

A jobbikos politikus feltételezése szerint a névjegyzékben (amely hat, sőt harminc éve elhunytak adatait is tartalmazza) szereplő lakcímek egy része okirathamisítások elkövetésével került bejegyzésre.„Az ilyen módon bejegyzett fiktív lakcímek lehetőséget biztosítottak választási csalás és jelentős mértékű (több milliárd összegű) költségvetési csalás elkövetésére"- írta a feljelentésében Adorján Béla.

Márki-Zay Péter is kiakadt. Az összefogás miniszterelnök-jelöltje  a "voksturizmussal" most arra készülhet a kormány, hogy szavazókat költöztessen az úgynevezett billegő körzetekbe, amelyekben a 2022-es országgyűlési választás el fog majd dőlni.

Úgy látja, most az a kérdés, hogy a Fidesz ezzel az ellenzéket is arra akarja-e kényszeríteni, hogy a választók nagyszámú átköltöztetésével próbáljon versenyezni a "fideszes szervezett csalással". Márki-Zay szerint most az ellenzéknek erre meg kell találnia a megfelelő választ, és figyelnie kell arra, hogy a Fidesz hova telepít nagyszámú szavazót, és szerinte szükséges esetben fel kell venni a versenyt "a Fidesz legaljasabb eszközeivel is".