A pedofilellenes törvény valóban sok helyen összemossa a pedofíliát a homoszexualitással, de nem tiltja az iskolai felvilágosítást

A pedofilellenes törvény valóban sok helyen összemossa a pedofíliát a homoszexualitással, de nem tiltja az iskolai felvilágosítást

Ahogy azzal a Habony-Rogán politikai boszorkánykonyhában számoltak, óriási vihart kavart Kocsis Máté pedofilellenes törvényjavaslatának módosítása, jött is a tüntetés, illetve az összefogásban résztvevő ellenzéki pártok is eltérően reagáltak rá (csak a Jobbik szavazza meg a törvényjavaslatot, annak eredeti célja, a pedofil bűncselekmények szigorúbb büntetése miatt). 

Ander Balázs: a Jobbik nem a Fideszt támogatja, hanem az áldozatok mellé áll

Kedden szavaz az Országgyűlés arról a törvénycsomagról, aminek alapvető célja a pedofil bűncselekmények szigorúbb büntetése lett volna, azonban a tervezetet múlt hét csütörtökön - a vitákat követően - a kormánypártok olyan pontokkal egészítették ki, melyek már a homoszexualitás politikai megítélését is érintenék.

Ugyanakkor a tegnapi tiltakozás már-már átcsapott egy szürreális valóságba is, és többek között már arról volt szó, hogy a törvényjavaslat életveszélyes helyzeteket eredményezhet.

„A törvényjavaslat veszélyes, mert ha nem lehet olyan felvilágosító órákat tartani, ahol a gyerekek beszélgethetnek a családok sokféleségéről, akkor többet fogják bántani, zaklatni vagy kiközösíteni azokat a gyerekeket, amik ilyen családokban élnek. Köztük a mi kisfiúnkat is…."

- ezt például Pál Márton A család az család mozgalom egyik vezetője mondta. De az a megállapítás is kezd egyre hangosabbá válni, hogy a javaslat "az LMBTQ közösséggel szembeni gyűlöletkeltésen kívül lehetetlenné teszi a melegséggel, transzneműséggel kapcsolatos tudományos párbeszédet és felvilágosító munkát is."

De ez ebben a formájában nem igaz, ezeket még a fideszes beadványban sem merték meglépni. Ahogy arra egy korábbi cikkünkben már rávilágítottunk, ez meg megint egy szokásos gumicsont, ami a valóságban amúgy sem működne - példaként a Stop Sorost hoztuk fel, amit szintén felfújtak, de még egyetlen egy forintot sem fizettek be civil szervezetek ezen a címen a költségvetésbe.

Szóval "A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról" szóló törvényjavaslatot (T/16365) június 1-jén tárgyalta a Tisztelt Ház, és minden ellenzéki párt és képviselő támogatta a szigorításokat, aztán június 10-én a Törvényalkotási Bizottság (TaB) kormánypárti tagjai a semmiből a homoszexualitást érintő módosítókat nyújtottak be - a pedofilellenes szövegrészeket érintetlenül hagyva. 

Nyilván, a parlamentarizmus szembeköpése, hogy egy már elvileg elfogadott javaslathoz hozzányúlnak a kormánypártok, és persze az is kifejezetten aljas, hogy a homoszexuális emberekkel kapcsolatos jogszabályokat a pedofilellenes törvénybe foglalja be a Fidesz, és a kettőt néhány helyen össze is mossa, de az iskolai felvilágosító órákat nem tiltja be.

A TaB-javaslat három inkriminált szakasza a következő 

Egyrészt "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt" módosítanák ezzel:

"E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.”

De valójában milyen tartalomra vonatkozhat a tiltás, arról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseivel foglalkozó Kerekasztal hivatott dönteni. A Kerekasztal a hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket is megvizsgálni és azok általánosított tapasztalatai alapján ajánlást vagy állásfoglalást kiadni.

Így működik a Kerekasztal:

A javaslat szerint "ha a szolgáltató a Kerekasztal ajánlásában vagy állásfoglalásában foglaltakat figyelmen kívül hagyja, vagy azoknak nem tesz eleget, a Kerekasztal
a) a szolgáltatót felhívja az ajánlásában vagy állásfoglalásában foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítására,
b) a szolgáltató nevét – ha az a) pont szerinti felhívás eredménytelen − éves beszámolójában nyilvánosságra hozza,
c) felhívja a szolgáltatót a jogsértő tartalom eltávolítására."
Tehát ebből még nem következik a Harry Potter kizárása. 

Ugyanolyan érdekes lesz érvényt szerezni a reklámtevékenységet érintő változtatásoknak.

"Tilos az olyan reklámot tizennyolc éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.”

Kiskapu lehet még a Médiatanács szabályozása is, amiben be kell sorolnia az új szabályozás alapján a filmeket, reklámokat. Ugyanis arra kerül majd a 18-as karika, amelynek

"meghatározó eleme az erőszak, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése, illetve a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása". 

Jó kérdés, hogy mire értik a meghatározó elemet.

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény ezzel módosul:

„a tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.”

Illetve kitérnek arra, hogy kik tarthatnak ilyen felvilágosító foglalkozást - igazából mindenki, aki regisztrál, és nemcsak úgy beesik az utcáról egy közoktatási intézménybe:

"A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást csak akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette".

A nyilvántartás az illetékes szerv honlapján érhető el, és itt megtalálható a program címe és témája is. 

Ez alapján tehát azért kijelenthető az is, hogy erős csúsztatás azt állítani, hogy a törvény betiltja az eddigi iskolai szexuális felvilágosítást és tudományos munkát, valójában csak regisztrációhoz köti azokat szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket, amelyek eddig ilyen-olyan pénzből vagy pusztán önerőből bejárkáltak az iskolákba "speciális osztályfőnöki órákat" tartva,

ugyanakkor arra is lehetőséget biztosít, hogy a hatalom akár politikai alapon, de szelektáljon a civil szervezetek között, korlátozva őket.

Hogy legyen valami tanulság a cikk végére: 

2021 nyarán ott tart a magyar demokrácia, hogy a Fidesz-KDNP egyszerűen nem hajlandó arra, hogy kialakuljon egy összparlamenti (nemzeti) konszenzus egy olyan fontos kérdésben is, mint a pedofil bűncselekmények visszaszorítása, miközben még mindig tökéletesen működnek azok a válaszreakciók is, amelyek a valóságot szintén a saját szemszögükből bemutatva, végsősoron szintén a megosztásra, a félelemre játszanak. És közben minden bizonnyal készül a következő gumicsont a Habony-Rogán politikai boszorkánykonyhában.