A házasság a csoda kapuja

Mennyi válásról hallunk, válást látunk magunk körül! Ennek az ellensúlyozására jött létre a Házasság hete.

A február 7-étől 14-éig tartó programsorozat, mely pszichológusok, híres zenészek és több egyház összefogásával jött létre, Istentisztelettel nyílt meg, és Szentmisével zárul, és számos, a házasság témája köré csoportosuló előadásokat kínál.
 
A házasság hete kapcsán az érdeklődőknek egy könyvajánlóval, és egy előadás ajánlásával szolgálunk. A könyv „A házasság misztériuma” címet viseli. Szerzője John Meyendorff, a 20. század egyik legjelentősebb ortodox keresztény teológusa. A könyv nagy része az ortodox házasodási szokásokat, a házassági szertartást, egyéb házassággal kapcsolatos irányelveket ad olvasói kézre, valamint több hasznos idézetet is tartalmaz egyházatyák, illetve teológusok a házasság kapcsán való elmélkedéseiből, tanácsaiból. 
 
Ezek közül Aranyszájú Szent János házasságról szóló beszédét ajánlanánk, ami az interneten is megtalálható. (A teljes elmélkedés itt olvasható.) Ő házassági intelmeit férfiaknak, azaz férjeknek címzi, de éppen olyan hasznosnak találhatjuk a nőként, feleségként olvasni meglátásait. 
 
„Felfogtad az engedelmesség mértékét? Értsd meg hát a szeretet mértékét! Akarod, hogy feleséged úgy engedelmeskedjen neked, mint Krisztusnak az Egyház? Hát viseld úgy gondját, mint Krisztus az Egyháznak: ha életedet is kell adnod érte, ha ezernyi csapást is elviselni, bármit eltűrni és elszenvedni, el ne hárítsd! […] nem megfélemlítéssel és fenyegetéssel, hanem szeretettel és viszonyulásoddal kell magadhoz kötni. Miféle társkapcsolat az, amikor a feleség reszket a férjétől?”
 
„A jóakaratot, szerénységet, tisztességet keressük egy nőben: ezek a szépség ismérvei.”
 
Alexander Elchaninov atyától pedig mind asszonyokként, mind férfiakként olvashatunk megszívlelendő, sokszor a mai, egyneműségre nevelő világban talán túl szókimondónak, túl parancsolónak tűnő tanácsokat ebben, a hagyományhű házassági viszonyokat őrző könyvben, de ha ezeket igyekszünk indulatok nélkül fogadni, sokat tanulhatunk belőle. Például a következő sorokat olvasva, melyek a házasságban kialakuló szerepekre hívják fel a figyelmet:
 
„Sem a férfi, sem […] a nő nem gyakorol teljhatalmat a másik fölött a házasságban. A másik akaratának korlátozása, még akkor is, ha a szeretet nevében gyakorolják, a szeretetet magát öli meg.”
 
„A férfi hajlamos, házasságban különösen, hagyni a dolgokat elcsúszni, beérni a tapasztalati tényekkel. Az asszony ezektől elszakítja őt, és valami többet vár férjétől. […] Az új emberi lényben, amelyben a két személy olvadt eggyé, a feleség játssza a lelkiismeret szerepét.” 
 
„És még ezen felül is van valami; valami, ami talán mindközül a leginkább magától értetődőnek tűnik, de amit nyilvánvalóan a legnehezebb megvalósítani – a szilárd elhatározás arra nézvést, hogy mindkét fél megőrizze rendes helyét a házasságban: a feleség alázatosan vállalva a második helyet, a férj pedig magára véve a felelősséget és a terhet, amely a fejként nehezedik rá.”
 
Alexander Elchaninov atya arra is felhívja a házasulandók, illetve házasok figyelmét, ami az amerikai filmekből – hogy, hogy nem – éppen mindig kimarad. A házasságra, magára. Arra mutat rá, hogy a házasság éveiben eltöltött élet mitől őrzi meg azt az örömöt, amit kezdetekben friss szerelemként nyújtott:
 
„A házasságban az első nap öröme kell, hogy kitartson egy életen át […] Az egyetlen mód, hogy ezt elérjük: mélyítsék el mindketten lelki életüket, és fáradozzanak keményen az önfejlesztés feladatán.”
 
Más, mai lelki atyák, lelkipásztorok, lelkészek is kiemelik ezt. Például Dr. Papp Miklós egy előadásában (megtalálható itt) határozottan kiteszi az útjelzőt, irányt mutat a házasságnak: 
 
„Normális esetben úgy működik a házasság, hogy az ember eldönti a párjával, és utána megy Krisztus felé. A házasság mindig arról szól, hogy haladunk a beteljesedés felé, és nálunk a beteljesedés azt jelenti, hogy Krisztus urunk felé, a Szentháromság felé.”
 
Ugyanebben az előadásban szót ejt annak fontosságáról is, hogy pozitív példákat állítsunk ki, és ezeket figyeljük, róluk példát vegyünk. Ennek bizony, ha akarjuk, ha nem, a mai világban sajnos csínjával vagyunk. De ki tudja, mit hoz még a jövő, mit hoz a mai kontrasztot mutató válságban, a kereszténység megerősödése, önidentitásunk újrafelfedezése a mi öreg Európánknak.
 
Végül házasoknak és házasulandónak buzdításképp ugyancsak Alexander Elchaninov atya egy idézetével zárjuk könyvajánlónkat:
 
„A házasság, a testi szerelem felette nagy szentség és misztérium. Általa teljesedik be valamennyi emberi kapcsolat legvalóságosabb és ugyanakkor legtitokzatosabb formája. A házasság, minőségi értelemben pedig lehetővé teszi számunkra, hogy túllépjük az emberi kapcsolatok szokványos szabályait, és a csoda, s az emberfeletti szférájába enged belépnünk.”