Csepeli konténerterminál: mit ért a Metrans veszélyes anyagok alatt?

Az Alfahír válaszlevelet kapott a kérdéseire a Metranstól. 

Miután többször próbáltuk telefonon sikertelenül elérni a lakosság számára megadott információs telefonszámon a Metranst, és a lincshangulat határát súroló heves indulatoktól fűtött január 15-i csepeli lakossági fórumon is több kérdés maradt nyitva a beruházás kapcsán, írásban kerestük meg a céget.

Kérdések és válaszok Metrans-ügyben

Arra voltunk kíváncsiak, hogy ki készítette a Metrans biztonsági jelentését, amelyből először derült ki a tavaly április 30-án bejelentett beruházás kapcsán, hogy nem csupán logisztikai és raktározási terminálról van szó, hanem veszélyes anyagok átmeneti tárolásáról is.

Azt is megkérdeztük, hogy a biztonsági jelentés tartalma szerint az alkoholon és a mosószereken kívül (a lakossági fórumon ezeket említette veszélyes anyagként Ille Balázs, és a nevével kiadott, a helyszínen kiosztogatott tájékoztató anyagban is ezek voltak kiemelve) ipari veszélyes anyagok is lehetnek-e majd az esetleges engedélyezés után a konténerekben.

Tudni akartuk azt is: mikor döntötték el, hogy a terminálon veszélyes anyagokkal is foglalkoznak majd, már a beruházás bejelentése pillanatában, vagy csak később? Bár a fideszes vezetésű csepeli önkormányzat honlapján és annak hivatalos lapjában is több tájékoztató, beszámoló jelent meg a beruházásról, egyszer sem esett szó arról, hogy a Metrans veszélyes anyagokat is pakolgatni szeretne Csepelen.

A biztonsági jelentésben felsorolták, hogy a különböző veszélyes anyagok „toxikus felhőt”, „tócsatüzet”, illetve „talajszennyezést” okozhatnak egy esetlegesen bekövetkező baleset esetén. Lapunk pontosítani akarta, hogy mely veszélyes anyagokról van szó, mert sem az alkoholok, sem pedig a mosogatószerek esetében nem tartottuk valószínűnek ezeket a hatásokat.

Levelünk végén azt is megkérdeztük, hogy a Metrans milyen engedélyekkel rendelkezik az építkezés kapcsán. A lakossági fórumon hosszas unszolásra a csepeli jegyző ugyanis kibökte, hogy csak egy irodaház építésére van építéshatósági engedélye a cégnek.

 

A második megkeresésünkre Ille Balázs küldött a számunkra egy terjedelmes sablonlevelet, amely nem ad tételesen válaszokat a kérdéseinkre, hanem lényegében megegyezik a lakossági fórumon kiosztott tájékoztató tartalmával. A következők szerepelnek Ille válaszlevelében:

A Metrans modern, a legkorszerűbb műszaki feltételeknek megfelelő vasúti, közúti átrakóállomást – terminált kíván létesíteni Csepelen.

Az átrakóterminált azért Budapest XXI. kerületében tervezik kiépíteni, mert Csepelt a földrajzi elhelyezkedése, jelentős ipari hagyományai, és a kerületben élő jól képzett, szabad munkaerő erre kiválóan alkalmassá teszik.

A terminál Csepel számára gazdasági növekedést, nemzetközi presztízst és új munkahelyek százait fogja hozni. A beruházáshoz szükséges engedélyekkel rendelkeznek, illetve véglegesítésük folyamatban van.

A Metrans termináljain semmilyen áru, termék vagy anyag tartós tárolása, kezelése nem zajlik, minden csak „átutazik”, és megy tovább a címzett felé a lehető legrövidebb időn, 1-2 napon belül.

A Metrans minden átrakóállomása az európai és az adott ország legszigorúbb előírásainak megfelelően működik, tevékenységük környezetbarát.

A közúti fuvarozás helyett a tisztább és biztonságosabb vasúti szállításra terelik át az áruforgalmat, ezzel csökkentve a közúti zsúfoltságot, a légszennyezést és a zajterhelést is.

A szállítmányozást és a terminálok működését a teljes biztonság jellemzi.

A Metrans jelenlegi összforgalmának 98 százalékát a leghagyományosabb áruforgalom adja, és csupán 2 százalékot tesznek ki olyan áruk anyagok, amelyek a klasszikus besorolás szerint fokozott biztonságot, komolyabb odafigyelést igényelnek (alkoholok, háztartási vegyi áruk, gyártási alapanyagok stb.).

Teljesen zárt rendszerű konténerekben, speciális tárolókban, a legkorszerűbb műszaki megoldások és a legszigorúbb szakmai eljárásokkal garantált biztonsági megoldások mellett érkeznek be, majd utaznak tovább rendeltetési helyükre az áruk és anyagok.

A cég a hatályos jogszabályoknál jóval szigorúbb előzetes biztonsági elemzést és jelentést követelt meg, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 283-28/2012 számon kiadott engedéllyel rendelkező, erre hivatalosan feljogosított szakmai szervezet végzett el. A vizsgálatok során a szakemberek megvizsgálták az elméletben elképzelhető legextrémebb forgatókönyveket is, és azt találták, hogy a Metrans terminálja gyakorlatilag semmilyen érdemi kockázatot nem jelent sem a vízre, sem a talajra, sem a lakókörnyezetre nézve.

A Metrans a kötelezőnél is sokkal magasabb szintű biztonsági rendszereket alkalmaz annak érdekében, hogy munkájuk minden kockázatát kizárják, illetve az esetleges váratlan helyi események is saját telephelyükön belül, azonnal és teljes biztonsággal, hatékonyan kezelhetők legyenek.

 

 

Az engedélyezés folyamatban

A Fővárosi Vízműveket ismételten írásban kerestük meg, hogy érdeklődjünk a lefolytatott vizsgálatukról. Megerősítették, hogy a beruházás tervezett helyszínéül szolgáló ingatlan részben érinti a Csepel-Halásztelki vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetét. Azt is jelezték, hogy a védőövezetbe benyúló rész az ingatlan teljes területének egyharmadát sem éri el.

„A védőövezettel érintett területen mérgezőanyagok, ásványolaj és –termékek tárolása környezeti hatásvizsgálat, illetve környezetvédelmi felülvizsgálat vagy ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján.

Amennyiben a veszélyes anyagok átrakodására, átmeneti tárolására a hidrogeológiai „B” védőövezettel nem érintett ingatlanrészen kerül sor, a tevékenység végzésének vízbázis-védelmi szempontból nincs akadálya. Amennyiben a cég az érintett ingatlanrészen is ilyen jellegű tevékenységet kíván folytatni, erre az előzőleg felsorolt környezetvédelmi vizsgálatok eredményének függvényében kerülhet sor, melynek megítélése és feltételekhez kötött engedélyezése az illetékes hatóság hatásköre”

- tájékoztatta az Alfahírt a Fővárosi Vízművek.

Vagyis, ha a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság megadja a Metransnak az engedélyt, semmi akadálya nem lesz annak, hogy veszélyes anyagokat is tárolhasson átmenetileg a terminálján. Ille Balázs a csepeli lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a veszélyes anyagok átrakodására nem a hidrogeológiai „B” védőövezettel érintett ingatlanrészen kerül majd sor.

Az Alfahír megkeresésére még január 21-én Kisdi Máté, az FKI szóvivője arról tájékoztatott, hogy az igazgatóság a döntésének meghozatalakor a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvben foglaltakat mérlegelni fogja. A Metrans Konténer Kft. csapadékvíz elvezetés és előtisztítás vízjogi létesítési engedély kiadását is kérte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, amely vízjogi létesítési engedélyezési eljárása még folyamatban van.