Csak akkor oldhatók fel az ellentétek, ha Handó Tünde elkezd együttműködni az OBT-vel

Csak akkor oldhatók fel az ellentétek, ha Handó Tünde elkezd együttműködni az OBT-vel

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, több mint egy éve húzódik a vita az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Handó Tünde és az őt ellenőrző szervezet az Országos Bírói Tanács (OBT) között, ami a keddi parlamenti ülésen csúcsosodott ki, amikor a képviselőknek kellett szavazniuk arról, hogy az OBT előterjesztésének eleget téve felfüggesztik-e Handót, vagy továbbra is megtartják az OBH vezetői tisztségében. A fideszes többség Handó maradása mellett voksolt, így kockáztatva, hogy továbbra is fennmaradjon a két fél közötti konfliktus, ami abból adódik, hogy az OBH-elnök elzárkózik mindenféle együttműködés elől.

A szavazást követően Vadász Viktor, az OBT sajtószóvivője lapunknak elmondta, hogy sem az Igazságügyi Bizottság, sem az Országgyűlés nem vizsgálta érdemben azokat a törvénysértéseket, amelyekre az Országos Bírói Tanács jelentései tényekkel és bizonyítékokkal alátámasztott megállapításokat tettek.

„Az Igazságügyi Bizottság mindössze fél óra alatt döntött az általuk előre elkészített határozati javaslatról, az Országgyűlés pedig vita nélkül szavazott a kérdésben. Ebből fakadóan sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy az Országgyűlés közömbös maradt az OBH elnökének azokkal az intézkedéseivel és mulasztásaival szemben, amelyek sértik az Alaptörvényt és a bíróságokról szóló sarkalatos törvényeket.”

Vadász felhívta a figyelmet arra, hogy nem egyedül az OBT vélekedik úgy, hogy az OBH elnökének magatartása veszélyezteti a bíróságok függetlenségét és az ebbe vetett bizalmat. Jelenleg is eljárás van folyamatban Magyarországgal szemben részben az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetése miatt.

„Az Európai Bizottság javaslata, amit a napokban küldött meg az Európai Tanácsnak ajánlás kiadására kifejezetten rögzítette, hogy 2018-ban az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása szempontjából döntő fontosságú fékek és ellensúlyok tovább gyengültek a bírósági rendszerben, az OBT egyre nehezebben képes ellensúlyozni az OBH elnökének hatásköreit, ami aggályokat vet fel az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban.”

Trócsányi szerint jogszerűen működik az OBT, Handó szerint nem

Arra kérdésre, hogyan érinti az OBT-t, hogy egyes kormánypárti képviselők már Handó Tündét követve szintén jogszerűtlennek tartják az működésüket Vadász Trócsányi László igazságügyi miniszter álláspontjára hivatkozott, mint a kérdésben leginkább kompetens személy.

A miniszter 2018 novemberében azt mondta, hogy úgy látja

"az OBH és az OBT is működik, utóbbi tart üléseket, és azon az Igazságügyi Minisztérium képviselteti magát minden egyes alkalommal. Ha vannak személyes konfliktusok, azok rendezése nem a tárca feladata. A két intézményt az alaptörvény együttműködésre ítélte.”

Míg 2019 januárjában kijelentette, hogy neki valamennyi szereplővel kiváló a kapcsolata, az OBT működését pedig mindaddig törvényesnek tartja, amíg a bírói fórum nem mondja ki annak ellenkezőjét.

„Miniszter Úr fenti kijelentéseivel az Országos Bírói Tanács maradéktalanul egyetért. Minden ezzel ellentétes későbbi nyilatkozat a kormányzat részéről kizárólag a tények és közjogi ismeretek hiányának tudható be, így ezekre az OBT nem is reagált.”

Csak Handó együttműködésével változhat a helyzet

Az Országos Bírói Tanács álláspontja szerint a jelenlegi „patthelyzet” elsősorban nem jogszabályok módosításával oldható meg, hanem azzal, ha az OBH elnöke elkezd együttműködni az OBT-vel:

legitimnek ismeri el az őt felügyelő tanácsot, megteszi a törvényben előírt szükséges előterjesztéseket, haladéktalanul intézkedik a póttagválasztó küldöttgyűlés összehívása iránt, és a jövőben szem előtt tartja az OBT korábban tett törvényességi jelzéseit.

Vadász Viktor hozzátette, hogy nemcsak az OBT, de a magyar jogállamiság és igazságszolgáltatás helyzetét vizsgáló nemzetközi szakértői testületek (pl. Európai Bizottság, Velencei Bizottság, GRECO) is azt látnák szükségesnek, hogy a bírói önigazgatást képviselő legfőbb testület pozíciója az OBH elnökével szemben jogszabálymódosítással is megerősítésre kerüljön.

„Sajnálatos módon, az OBH elnökének javaslatai épp ellenkező irányba, a kontroll nélküli hatalomgyakorlás legitimációja felé hatnak, amelynek kormányzati elutasítását mindenképp üdvözölnünk kell.”